Steven de Smet bespreekt aanpak terreurdreiging op evenementen

Steven de Smet bespreekt aanpak terreurdreiging op evenementen

De Gentse Hoofdcommissaris Steven de Smet zal tijdens het Jaarcongres Evenementenveiligheid spreken over de aanpak van terreurdreiging op evenementen. Dit congres wordt georganiseerd door Gemeente.nu in samenwerking met het Event Safety Institute en vindt plaats op dinsdag 29 november in Gouda.

België kreeg op 22 maart 2016 te maken met aanslagen in Brussel. Dit volgde op de algehele verhoogde terreurdreiging van november 2015. Sindsdien zijn er op veel grote evenementen in het hele land extra veiligheidsmaatregelen genomen. Steven de Smet geeft een beschouwing op deze maatregelen en doet dit nadrukkelijk vanuit een historisch perspectief. Want kunnen we wel spreken van een ‘nieuw’ risico voor evenementen? Hij gaat daarnaast ook in op de politieke lading van sommige keuzes en de verhouding tussen emotie en ratio die daarin meespeelt. Aan de hand van diverse voorbeelden geeft hij aan welke overwegingen er een rol spelen bij het bepalen van zinvolle maatregelen in het kader van terreurdreiging.
Steven de Smet is criminoloog en werd bekend als hoofdcommissaris van de Gentse Politie. Na het Heizeldrama (1985) verdiepte hij zich in de veiligheid van evenementen en manifestaties. Hij was onder meer pleitbezorger van cameratoezicht tijdens de Gentse Feesten en voorstander van de invoering van stewards in het voetbal.

De Smet was mede-bedenker van de televisieserie Flikken. Hij publiceerde in 2012 het boek De nieuwe politie, waarin hij een visie geeft op de benodigde veranderingen binnen het Belgische politiebestel. Momenteel is De Smet adviseur Veiligheid, Strategie en Communicatie voor de gouverneur van Oost-Vlaanderen.

Meer informatie over het Jaarcongres evenementenveiligheid

Meer nieuws ›