RIVM-rapport gezondheidsrisico’s kleurpoeders

RIVM-rapport gezondheidsrisico’s kleurpoeders

Kleurenpoeders worden gebruikt bij evenementen, zoals Color Runs. Sommige van deze poeders zijn brandbaar, stofexplosief of kunnen gezondheidseffecten veroorzaken. Bij het gebruik van kleurenpoeders bij een evenement, moeten er maatregelen worden genomen om nadelige effecten zo veel mogelijk te beperken. Na het onderzoek naar de brandveiligheid van kleurpoeders heeft het RIVM nu onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten. In de rapportage geeft het instituut diverse aanbevelingen over hoe om te gaan met de risico’s voor de gezondheid van deelnemers en bezoekers van deze evenementen.

Gezondheidseffecten

Uit internationaal onderzoek blijkt dat kleurenpoeders ook gezondheidseffecten kunnen veroorzaken, zoals irritatie aan de huid, ogen en luchtwegen. Daarom wordt vanuit gezondheidskundig oogpunt een evenement met het gooien van (kleuren)poeders afgeraden. Als er op een evenement wel kleurenpoeders worden gebruikt, dan is het beste kleurenpoeders op basis van zetmeel te gebruiken die enkel toegelaten levensmiddelenkleurstoffen en geen vervuilingen en allergenen bevatten. Dan nog kunnen er gezondheidseffecten en -klachten optreden. Preventieve maatregelen tijdens het evenment dragen bij aan een zo veilig mogelijk gebruik  van de poeders.

Preventieve maatregelen

  • Het belangrijkste is dat de kleurenpoeders niet-brandbaar en niet-stofexplosief zijn. Daar zijn standaardtesten voor. De evenementorganisator kan op de website van de producent zien of de benodigde testen zijn uitgevoerd.
  • Kies voor een kleurenpoeder op basis van zetmeel, met toegelaten levensmiddelenkleurstoffen en vrij van vervuilingen en allergenen.
  • Informeer deelnemers, vrijwilligers en publiek vooraf over het gebruik van kleurenpoeders en de mogelijke risico’s (irritatie van de luchtwegen, ogen en huid).
  • Zorg ervoor dat deelnemers geen zelf meegebrachte kleurenpoeders gebruiken.
  • Adviseer deelnemers (en omstanders) geen contactlenzen te dragen en geen poeder in elkaars gezicht te gooien
  • Zorg voor de aanwezigheid van een Rode Kruispost of EHBO-post.
  • Zorg voor wasgelegenheid, zodat deelnemers en omstanders zich kunnen wassen met leidingwater en het kleurenpoeder kunnen wegspoelen. Adviseer deelnemers zich na contact met kleurenpoeder te wassen of het kleurenpoeder af te spoelen.
  • Zorg voor de aanwezigheid van oogdouches en waterpunten voor het geval het nodig is de ogen te spoelen.
  • Stel beschermingsmiddelen beschikbaar voor deelnemers en omstanders: (veiligheids)brillen, stofmaskers/mondkapjes.

Download het rapport

Meer nieuws ›