Handreiking: omgaan met schutters bij massabijeenkomsten (AU, april 2015)

Handreiking: omgaan met schutters bij massabijeenkomsten (AU, april 2015)

Het Australia-New Zealand Counter-Terrorism Committee ontwikkelde een handreiking voor alle partijen die betrokken zijn bij de veiligheidszorg op massabijeenkomsten, zoals evenementen. Het doel is om bewustwording bij de betrokken partijen te verhogen van dit typisch dynamische risico. Daarbij worden er concrete richtlijnen verstrekt voor het handelen in het kader van risicobeheersing en crisisbeheersing.

Download de handreiking

Meer nieuws ›