Regiobijeenkomst Handreiking Publieksevenementen Zuid-Holland Zuid

Regiobijeenkomst Handreiking Publieksevenementen Zuid-Holland Zuid

Op donderdag 20 november 2014 organiseert de Regiegroep Handreiking Publieksevenementen Zuid-Holland Zuid voor de vierde keer een bijeenkomst voor alle betrokken stakeholders in de regio.

Binnen de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wordt sinds dit jaar gewerkt met een regionaal ontwikkelde handreiking publieksevenementen. Na regionale vaststelling in december 2013, zijn de lokale vaststelling en implementatie van deze regionaal eenduidige werkwijze dit jaar gestart. De Regiegroep zet zich in om de samenwerking tussen organisatoren, gemeenten en (hulp)diensten te behouden en voort te zetten.

De Regiegroep geeft tevens een regionale nieuwsbrief uit. Voor meer informatie over dit initiatief kunt u contact opnemen met ESI.

Meer nieuws ›