Rapport Haaksbergen: vergunningverlening bij evenementen moet steviger

Rapport Haaksbergen: vergunningverlening bij evenementen moet steviger

Op woensdag 20 mei verscheen het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat werd opgesteld naar aanleiding van het ongeval met de monstertruck in Haaksbergen op 28 september 2014. De Onderzoeksraad focuste zich op de vraag “in hoeverre draagt de verlening van een evenementenvergunning bij aan de veiligheid van het evenement?”

De Onderzoeksraad stelt vast dat de evenementenvergunning in beginsel een goed instrument is om alle partijen in staat te stellen om risico’s te beoordelen en de nodige veiligheidsmaatregelen te bepalen. Desondanks concludeert ze dat dit in Haaksbergen niet is gelukt, en constateert ze dat er een brede noodzaak is tot versterking van het vergunningenproces om de veiligheid op evenementen te garanderen.

Om een veilig evenement te waarborgen middels de vergunningverlening, zijn er volgens de Onderzoeksraad een aantal verbeteringen nodig die gelden voor gemeenten in het algemeen:

  1. Positioneer de burgemeester nadrukkelijk als bestuurlijk eigenaar van het proces van vergunningverlening bij evenementen.
  2. Professionaliseer de vergunningverlener, zorg voor goed toegeruste en waardegedreven professionals en werk waar nodig samen om over de nodige expertise te kunnen beschikken
  3. Ontwikkel een kennisinfrastructuur om kennis te ontsluiten over specifieke risico’s of evenementtypen en zorg ervoor dat ambtenaren kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.
  4. Versterk het risicobeheersend vermogen van organisatoren, onder meer door begeleiding en het bevorderen van lokale samenwerking en kennisuitwisseling.

Lees het hele rapport

 

ESI helpt bij de veiligheid van Monstertruck-evenementen. Lees verder…

Meer nieuws ›