Veel problemen op evenementen door het weer

Veel problemen op evenementen door het weer

Een buitenevenement organiseren brengt de nodige risico’s met zich mee. Een factor waar we weinig controle over hebben is het weer. Niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld hebben festivals hiermee te maken. De afgelopen weken zijn er ontruimingen geweest, werden er vergunningen ingetrokken en zijn er evenementen afgelast. Een aantal beeldbepalende incidenten en gebeurtenissen worden in dit bericht uitgelicht. Daarop trekken we een aantal conclusies over de gevolgen van deze risico’s voor evenementen.

 

Rock am Ring 

Op vrijdag 3 juni vielen er 82 gewonden op het Rock am Ring festival in Duitsland.  Het bleef niet alleen bij de vrijdag. Gedurende het hele evenement had het slechte weer een grote impact. De gemeente heeft voor de laatste dag van het festival de vergunning ingetrokken, omdat de weersomstandigheden een te groot risico vormde voor de vele aanwezige festivalgangers.

 

Pinkpop 

Pinkpop kreeg in 2014 te maken met opkomend noodweer. De organisatie liet zich al langer door experts informeren over de mogelijkheden om haar bezoekers te beschermen tegen bliksem, maar kreeg van verschillende deskundigen kritiek over de mate waarin bezoekers werden blootgesteld aan deze risico’s. Een medewerkster van de leverancier van bliksemafleiders gaaf daarop in een interview aan geen toegevoegde waarde te zien in het plaatsen van metalen palen of een netwerk van kabels. ‘Als je het risico helemaal tot nul wil reduceren dan ga je kosten maken die niet kunnen worden opgebracht door een popfestival.’

Flying Dutch

De bezoekers van Flying Dutch in Eersel kregen op zaterdag 4 juni enige tijd te maken met flink onweer. De organisatie vroeg de 40.000 bezoekers gehurkt te gaan zitten. Een optreden van dj Martin Garrix werd voortijdig afgelast. Niet veel later liet de zon zich weer zien en kon de programmering gewoon verder gaan. Klik hier om een filmpje van een bezoeker te bekijken.

Guus Meeuwis

Noodweer heeft ervoor gezorgd dat het concert van Guus Meeuwis op 12 juni in het Philips Stadion, Eindhoven tijdelijk is stilgelegd. De ruim tienduizend mensen die op het veld van het stadion stonden, zijn naar niet gebruikte tribuneplaatsen geleid om te schuilen voor de regenval en het dreigende onweer. Het publiek dat nog op het veld stond kreeg de opdracht zich zo klein mogelijk te maken. Na een kwartier konden de bezoekers weer het veld op, alleen ging dat niet gemakkelijk. Er ontstonden flinke opstoppingen.

Problemen door het weer op andere festivals

Niet alleen de bliksem en het noodweer zorgen voor de bovengenoemde evenementen voor problemen, een aantal evenemententerrein hebben te maken met ondergelopen area’s zoals campingvelden en parkeerterreinen.

Zo is het parkeerterrein van Down the Rabbithole verplaatst naar een locatie buiten het evenemententerrein en worden er pendelbussen ingezet om de bezoekers te vervoeren naar het evenemententerrein. Ook moeten de kampeerders rekening houden met de natte omstandigheden. De organisatie besloot de camping een dag later te openen en werkt met man en macht aan het wegpompen van water.

In België ondervindt Rock Werchter problemen na de hevige regen van de afgelopen weken. Het parkeren zal ook hier problemen geven. Opgeroepen wordt om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen, maar er worden nog geen maatregelen getroffen zoals in Nederland. De Belgen bekijken het per dag hoe de locatie er aan toe is.

De organisatie van het Engelse Glastonbury festival adviseert haar bezoekers, die met eigen vervoer naar het festival komen, dit niet te doen. De organisatie kampt met een verkeerschaos mede door het slechte weer. Het terrein zelf heeft het zwaar te voortduren gehad, waardoor het terrein al voordat het evenement is begonnen er slecht aan toe is.

Anticipatie van groot belang

Het weer is en zal altijd een belangrijke rol spelen bij evenementen. Bij hitte moet er mogelijk water worden uitgedeeld. Bij regenval ontstaan er grote logistieke uitdagingen en kan het terrein ernstig worden getroffen. Bij opkomend noodweer moeten er mogelijk in korte tijd cruciale beslissingen worden genomen over de veiligheid van het publiek.  Bij Rock am Ring is het terrein ontruimd en is besloten om de laatste dag van het evenement niet door te laten gaan.

Om de nodige beslissingen  als gevolg van het weer snel te nemen en effectief uit te voeren, is het noodzakelijk dat hier vooraf al op is geanticipeerd. De organisatie moet over goede informatie beschikken over het weer. Plannen moeten niet alleen op papier kloppen maar ook uitvoerbaar zijn. Beeldvorming en oordeelsvorming mag niet te lang duren, dus de partners moeten op elkaar zijn ingespeeld.

Enkele tips

Een gezamenlijke risicoanalyse met scenariobespreking helpt om de verwachtingen gelijk te trekken en te voorzien welke ontwikkelingen een slecht weer-scenario met zich zal meebrengen. Op die manier kunnen mogelijk te nemen besluiten en maatregelen worden voorbereid. Een doorleefsessie met alle partners helpt om beeld te krijgen bij de daadwerkelijke respons op een calamiteit met slecht weer. Spreek met elkaar af op welke weerinformatie u zich baseert, om discussie te voorkomen. Als kort voor of tijdens het evenement inderdaad sprake is van extreem weer, zal een coördinatieteam van de festivalorganisatie en de overheidsdiensten permanente sturing moeten geven aan de aanpak.

 

 

Meer nieuws ›