Paneldiscussie over aanpak alcohol en drugs tijdens studiedag

Paneldiscussie over aanpak alcohol en drugs tijdens studiedag

Op donderdag 2 april 2015 vindt de studiedag Evenementen en Manifestaties plaats in het Philips Stadion in Eindhoven. Vandaag werd bekend dat hier een paneldiscussie zal plaatsvinden over de aanpak van alcohol en drugs op evenementen. Vier experts zullen hier ieder vanuit hun eigen invalshoek aan bijdragen.

De discussie over de aanpak van alcohol en drugs op evenementen is actueel in het hele land, mede vanwege wetswijzigingen en incidenten. Het gaat daarbij onder meer om het voorkomen van alcoholgebruik door 18-minners, de aanpak van drugsbezit, -handel en -gebruik op evenementen en de eigen verantwoordelijkheid van de organisator tegenover de regulerende en toezichthoudende taken van de gemeente en de politie. De vraag die daarbij centraal staat is: welke aanpak is effectief is en wie zou daarin welke rol moeten hebben?

In een paneldiscussie tussen vier experts, die ieder op hun eigen manier te maken hebben met de discussie, gaan we op zoek naar antwoorden. Ferry Goossens is als projectleider preventie bij het Timbos-instituut betrokken bij trendonderzoek rond middelengebruik in het uitgaansleven. Charles Dorpmans is vanuit Novadic-Kentron betrokken bij verschillende preventieprojecten. Ronald van Litsenburg is als directeur van Event Medical Services actief op veel grote festivals en indoorparty’s. Sjoerd Wynia is organisator van dance-evenementen en heeft als zodanig veel te maken met de thematiek.

De paneldiscussie wordt geleid door Syan Schaap van het Event Safety Institute. Deelnemers van de studiedag krijgen de mogelijkheid om actief mee te doen aan de discussie.

Meer informatie is te vinden op www.esistudiedag.nl

Meer nieuws ›