Ontwikkeling landelijk Evenementenhandboek

Ontwikkeling landelijk Evenementenhandboek

In 2015 is op initiatief van een groep gemeenten de Stichting Evenementenhandboek opgericht. Deze stichting heeft als doelstelling om bij te dragen aan de normalisatie van de aanpak van veiligheid op evenementen. Om dit te bereiken gaat zij zich inzetten voor de ontwikkeling van een landelijk Evenementenhandboek Veiligheid.

De Stichting Evenementenhandboek heeft eind 2015 gekozen voor een koerswijziging in de aanpak. Zij heeft besloten om niet langer van de inzet van het Event Safety Institute gebruik te maken. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de website van het Evenementenhandboek.

Meer nieuws ›