Nieuw fonds helpt festivals bij financiële nood na slecht weer

Nieuw fonds helpt festivals bij financiële nood na slecht weer

Er is een nieuwe regeling in het leven geroepen voor het verstrekken van een bijdrage aan festivalorganisaties die door onvoorziene weersomstandigheden in financiële nood komen.

Minister Bussemaker start het ‘Slecht Weer Fonds’. De bewindsvrouw stort 500.000 euro in het fonds. Daaruit kunnen festivalorganisaties die in de rode cijfers dreigen te lopen als gevolg van onvoorziene weersomstandigheden, tijdelijke financiële ondersteuning krijgen. Festivals die een bijdrage krijgen, betalen het geld later terug, als hun financiële positie weer voldoende is hersteld. Zo kunnen ook andere festivals weer gebruik maken van het geld. Met het fonds wil Bussemaker voorkomen dat de continuïteit van culturele festivals in gevaar komt.

Het ‘Slecht Weer Fonds’ (SWF) is een revolverend fonds waaruit festivalorganisaties die een tekort hebben opgelopen als gevolg van onvoorziene weersomstandigheden een bijdrage kunnen krijgen. De regeling is een initiatief van minister Bussemaker en is ondergebracht bij het Fonds Podiumkunsten. Het fonds is bedoeld voor festivals die al subsidie krijgen van de overheid.

Overige eisen:

  • aannemelijk is dat het tekort te wijten is aan onvoorziene weersomstandigheden;
  • door het tekort de continuïteit van het festival gevaar loopt;
  • de schade niet door een verzekering wordt gedekt (zoals schade aan eigendommen, schade van bezoekers etc.);
  • er een herstelplan is dat voldoende uitzicht geeft op continuïteit van het festival.

Klik hier voor het volledige document: Regeling Slecht Weer Fonds.

Meer nieuws ›