Nieuwe cursus ‘Gedrag van crowds in crisissituaties’

Nieuwe cursus ‘Gedrag van crowds in crisissituaties’

Op 2 en 9 juni 2022 vond onze nieuwe cursus ‘Gedrag van crowds in crisissituaties’ plaats in het NH Hotel in Bussum. De cursus, gegeven door calamiteitenpsycholoog Erica Kinkel, was een groot succes! De inhoud van deze nieuwe cursus was goed afgestemd op de, door hen vooraf aangegeven, leerbehoefte van de cursisten.

Een aantal van deze leerdoelen waren onder andere:

  • Het herkennen van crowdgedrag tijdens crisis;
  • Een bredere oriëntatie naar het thema gedrag;
  • Gedrag als thema kunnen beschrijven en beargumenteren in advisering;
  • Theoretische onderbouwing voor hetgeen wat in het werkveld al wordt waargenomen;
  • Praktische handvatten om crowds op basis van gedrag te kunnen sturen in tijden van crisis.

Verloop van de cursus

Op donderdag 2 juni 2022 startte de eerste dag van deze nieuwe cursus. Thema’s die werden behandeld zijn theorieën over collectief gedrag, de dynamiek in/van de crowd en de effecten van stress op het cognitief functioneren in crisissituaties. Een door de cursisten gewaardeerd onderdeel betrof het gezamenlijk discussiëren over het gedrag van mensen op basis van videopnamen van crises. Hoewel het soms heftige beelden betrof, maakte het de in de cursus behandelde theorie wel tastbaar en werd de link naar de praktijk daardoor helder. Belangrijk aandachtspunt daarbij was dat niet alleen het gedrag van bezoekers maar ook dat van de hulpdiensten en organisatie werd beschouwd waardoor een totaalbeeld ontstond.

De deelnemers aan de cursus deelden een gezamenlijke passie voor evenementen maar waren afkomstig uit vele verschillende disciplines zoals adviseurs van veiligheidsregio’s en afdeling OOV, locatiebeheerders/verantwoordelijken en meer. Deze verschillende achtergronden maakte het mogelijk de discussies vanuit meerdere perspectieven te benaderen en daarmee naar een hoger plan te tillen. Dit was ook zichtbaar in de onderlinge gesprekken tussen cursisten waarbij ervaringen en verhalen uit de eigen praktijk werden uitgewisseld.

Een week later, op donderdag 9 juni 2022, vond de afsluitende cursusdag plaats. Tijdens deze cursusdag kwam het dynamisch vijf-fasenmodel aan bod alsmede ‘feiten en mythen van gedrag tijdens evacuaties’ en op welke wijze gecommuniceerd en gestuurd kan worden op het gedrag van mensen tijdens crises. Het einde van de laatste cursusdag werd gebruikt om alle geleerde lessen om te zetten bij een casusopdracht gebaseerd op het evenement Astroworld.

Evaluatie

De cursus is door de deelnemers gewaardeerd met gemiddeld een 8.5 waarbij in de evaluaties bijvoorbeeld werd vermeld:

  • ‘Interessant thema, goed om op een andere wijze naar menigten te kijken’
  • ‘Wetenschappelijke onderbouwing met veel praktijkvoorbeelden’
  • ‘Zeer mooie verdieping op de driedaagse cursus Crowd Safety

Hoewel een duidelijke focus op het bezoekersgedrag tijdens evenementen aanwezig is biedt deze cursus ook inzichten voor andere druk bezochte locaties zoals winkelcentra, bioscopen, voetbalstadiums en universiteiten. Wil jij weten hoe deze cursus ook goed aansluit op jouw eigen werkveld, neem gerust contact met ons op!

Extra cursusdagen gepland

Om goed aan te sluiten bij de grote vraag hebben wij dan ook de volgende cursus reeds gepland en deze zal op 22 en 29 september in Stadion de Galgenwaard in Utrecht plaatsvinden. Ook deze cursus is inmiddels al bijna volledig volgeboekt maar er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Meer cursusinformatie vind je op onze website.

Meer nieuws ›