Nieuwe blog: Signage op evenementen: maak het zichtbaar!

Nieuwe blog: Signage op evenementen: maak het zichtbaar!

Bij het inrichten van een evenemententerrein moet rekening worden gehouden met een groot aantal factoren. Er is sprake van een tijdelijke inrichting waarbinnen verschillende functies te vinden zijn zoals een optreden, food & drinks, toiletten, muntenkassa’s en merchandise. Bezoekers zijn op onbekend terrein en hebben verschillende informatiebehoeften. De rol van de bewegwijzeringsborden – signage genoemd – wordt hierdoor vergroot.

Signage op evenementen heeft een groot aantal potentiële doelstellingen. Dit begint bij het geven van aanwijzingen met borden ver voordat men het evenemententerrein betreedt; uiteindelijk kan signage ook een cruciale rol spelen in een tijdige ontvluchting van het evenement tijdens een calamiteit.

Omdat er in de praktijk veel verschillen in kwaliteit en aanpak rond signage bestaan, behandelen we de do’s en don’ts van goede signage op evenementen. In deze blog behandelen we de algemene doelen van signage, een aantal veel voorkomende verschillen en bespreken we de signage voor ontvluchting. In een volgende blog gaan we in op signage ten behoeve van het crowd management, verkeer en vervoer.

Lees verder

nooduitgang in de hoogte

Meer nieuws ›