Nieuw leerblok Evenementenveiligheid NIPV start in november

Nieuw leerblok Evenementenveiligheid NIPV start in november

ESI ontwikkelde voor het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) een geheel vernieuwd leerblok Evenementenveiligheid. Dit leerblok is onderdeel van het nieuwe leerlandschap en is bedoeld voor de evenementenadviseurs van de brandweer. In de nieuwe opzet is gekozen voor een hybride aanpak, met e-learnings en fysieke lesdagen.

 Het leerblok Evenementenveiligheid wordt binnen het NIPV onderdeel van de stroming Brandveiligheid. Het is geschikt voor zowel medewerkers als specialisten. De lesstof omvat onder meer e-learnings over de Handreiking Evenementenveiligheid, risicoanalyses en het Besluit BGBOP. In de fysieke bijeenkomsten ligt de focus op vertaling van de theorie naar de praktijk. Deelnemers oefenen met een eigen casus en leren zo direct de aangereikte kennis en methoden toepassen.

Adviseur en gesprekspartner voor evenementen

Het doel is om kennis en kunde op te doen over het juridisch kader brandveiligheid op evenementen, met name Besluit BGBOP en de relatie tot het Bouwbesluit/BBL. Daarnaast zorgt het NIPV dat deelnemers leren hoe ze een risicoanalyse maken en wat een risicogerichte benadering inhoudt bij evenementen. Niet onbelangrijk is dat er ook wordt geoefend met een sjabloon voor een brandweeradviesbrief waarin zowel de regelgerichte toetsing als de risicogerichte advisering een plek krijgt. Dit sjabloon is al in enkele veiligheidsregio’s met veel enthousiasme ontvangen. Uiteindelijk leert de deelnemer hiermee om zijn constateringen te kunnen vertalen naar onderbouwde en overtuigende schriftelijke en mondelinge adviezen aan de burgemeester als bevoegd gezag voor evenementen en het college als bevoegd gezag voor de brandveiligheid. Dit leerblok maakt van de deelnemers een waardig adviseur en gesprekspartner voor evenementen.

Op 9, 10 en 22 november 2022 kan je dit leerblok voor het eerst volgen bij het NIPV. Aanmelden en meer informatie vind je op de website van het instituut.

Meer nieuws ›