Nieuw! Cursus bepalen inzet beveiliging

Nieuw! Cursus bepalen inzet beveiliging

Voor de inzet van beveiligers op een evenement werken we allang niet meer een staffel, zoals 1 op 250. Hoe bepaal je die inzet dan wel? Door het te onderbouwen! Door het volgen van deze cursus leren organisator, gemeente en politie op eenzelfde wijze kijken naar de benodigde inzet van beveiliging op een evenement. Juist nu de druk op de beschikbaarheid van beveiligingspersoneel is toegenomen, is het van belang te kunnen uitleggen waarom een bepaalde inzet wel of niet nodig is.  

Tijdens een praktische cursus op 13 oktober en 24 november in Utrecht is de centrale vraag hoe je komt tot een goed onderbouwde beoordeling van de benodigde inzet van beveiligers op evenementen. De cursus is zowel geschikt voor organisatoren van evenementen als voor de politie en gemeenten. Met als vertrekpunt de primaire verantwoordelijkheid van de organisator, leren deelnemers de vertaling te maken van een specifiek evenement met zijn kenmerken en risico’s naar de taken en benodigde inzet van de beveiligingsorganisatie. In de cursus bespreken we ook aan welke alternatieve veiligheidsmaatregelen kan worden gedacht, wanneer de beschikbaarheid van beveiligingspersoneel beperkt is. We volgen daarin de actualiteit. 

De docenten van ESI geven al 10 jaar les aan evenementenadviseurs van de politie over het beoordelen van de benodigde inzet van beveiligers. Ook evenementenorganisatoren helpen we in de praktijk regelmatig om de benodigde inzet te bepalen. Deze cursus is gebaseerd op een transparante methodiek, die de cursist direct kan gaan toepassen. Door het volgen van de methodiek, ben je in staat om te onderbouwen welke inzet van beveiliging op jouw evenement nodig is.  

Na het volgen van de cursus:

  1. Heeft de deelnemer kennisgenomen van het wettelijke kader van evenementbeveiliging; 
  2. Heeft de deelnemer kennisgenomen van de verschillende veiligheids- en beveiligingstaken op evenementen; 
  3. Kan de deelnemer aangeven welke inhoudelijke aandachtspunten een beveiligingsplan voor een evenement kent; 
  4. Heeft de deelnemer groepsgewijs gewerkt met verschillen (oefen)casussen voor het beoordelen van de inzet van beveiligers; 
  5. Is de deelnemer in staat om in vijf stappen de bepalende factoren voor de inzet van beveiligers op een evenement te analyseren; 
  6. Is de deelnemer in staat om deze methode toe te passen in de eigen praktijk; 
  7. Kan de deelnemer de uitkomsten verwerken in de planvorming voor een evenement. 

Geïnteresseerd in deze cursus? Hier lees je meer! 

Meer nieuws ›