Managen van drukke plaatsen binnen de 1,5 meternorm

Managen van drukke plaatsen binnen de 1,5 meternorm

Door Ben Jan van der Klis, adviseur ESI en docent webinar managen drukke plaatsen binnen de 1,5 meternorm.

In het openingsplan van de overheid wordt gestreefd om evenementen vanaf 30 juni a.s. weer te mogen laten plaatsvinden. Uiteraard is dit onderhevig aan verandering, gelet op ziekenhuisopnames en besmettingscijfers. Daarnaast is ook nog niet duidelijk welke (vergunnings)voorwaarden er aan het organiseren van evenementen worden verbonden.

Gemeenten, adviserende diensten en met name organisatoren moeten zich goed voorbereiden op het weer kunnen en mogen organiseren van evenementen. Onze verwachting hierbij is dat evenementen weer kleinschalig mogen plaatsvinden zoals we dit vorig jaar ook zagen. Denk aan doorstroomevenementen en evenementen waarbij bezoekers tot een gemaximaliseerd aantal bezoekers, al dan niet geplaceerd, het evenement mogen bijwonen. Dit met het in achtnemen van de afstandsnorm en het nemen van extra gezondheidsmaatregelen om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden.

Inzicht krijgen in risico’s

Voor zowel de gemeenten, de adviserende diensten als voor de organisatoren betekent dit inzicht krijgen in risico’s op het gebied van crowd management in relatie tot 1,5 meter afstand houden. Welke rekennormen horen bij het berekenen van de maximale bezoekerscapaciteit van het totale evenemententerrein maar ook binnen de deelgebieden van het evenemententerrein en welke functies hebben deze deelgebieden? Welk verschil is er voor doorstroomgebieden waar we met dynamische personen te maken hebben en voor deelgebieden waar personen stil staan en/ of zitten (statisch)? Dient een organisator een aanvullende gezondheidsplan aan te leveren? Zo ja, wat wil de GGD/ GHOR daar dan in teruglezen om tot een positieve advisering te komen?

Het is cruciaal dat organisatoren deze kennis tot zich nemen om tot een goede (risico)analyse van zijn of haar evenement te komen en dit vervolgens in een goed (veiligheids)plan te kunnen vertalen en de planvorming te gebruiken om tot een goede voorbereiding van het evenement te komen. Met als uiteindelijk doel om een veilig en gezond evenement ten uitvoering te kunnen brengen.

Ervaringen deelnemers

Het webinar Managen van drukke plaatsen binnen de 1,5 meternorm is een tool om tot kennisvergaring te komen dat zowel door de overheid als door organisatoren kan worden gebruikt om een goede analyse te kunnen maken van het te organiseren evenement. De verschillende veiligheidsregio’s en gemeenten die het webinar hebben gevolgd hebben deze als positief ervaren, evenals de evenementenorganisatoren van de gemeente Valkenburg. Komende weken verzorgen we het webinar aan de evenementenorganisatoren van de gemeente Breda waarbij de betrokken ambtenaren van deze gemeenten het belang zien om de organisatoren de kennis aan te bieden die zij nodig hebben om een veilig en gezond evenement te kunnen organiseren. Zolang 1,5 meter afstand houden de norm blijft, blijft dit ook zo bij het organiseren van evenementen.

Uiteraard hebben wij de hoop dat nog veel gemeenten, veiligheidsregio’s en organisatoren de behoefte voelen om zich met de juiste crowd management kennis aangaande 1,5m afstand houden te willen verrijken. Iets wat wij alleen maar toejuichen. Om zo langs elke stap van de routekaart weer veilige en gezonde evenementen te mogen verwelkomen!

Meer nieuws ›