Leergang evenementenveiligheid: deze regio’s en gemeenten kozen ervoor!

Leergang evenementenveiligheid: deze regio’s en gemeenten kozen ervoor!

In 2023 organiseren we de Leergang Evenementenveiligheid weer in verschillende veiligheidsregio’s. In de drie Brabantse veiligheidsregio’s en in Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden worden alle basismodules en verdiepingsmodules georganiseerd. Dit jaar zijn het niet alleen veiligheidsregio’s die de modulaire leergang organiseren. De gemeente Vlaardingen nodigde haar buurgemeente en de politie uit om samen de leergang te volgen.

ESI biedt al sinds 2015 een multidisciplinaire leergang evenementenveiligheid aan, die ieder jaar wordt aangepast op de nieuwste ontwikkelingen. De leergang leidt deelnemers op tot een gedegen basisniveau van kennis en kunde. Verschillende verdiepingsmodules bieden specifieke groepen de kans zich verder te specialiseren in onderwerpen als crowd management, omgaan met noodweer op evenementen en de Veldnorm Evenementenzorg. Doordat deelnemers vaak een mix vormen van gemeenten en adviserende diensten, leren zij tijdens de lesdagen ook veel over elkaar.

Brabant: de drie veiligheidsregio’s samen

In Brabant wordt de leergang dit jaar voor de derde en de vierde keer georganiseerd! ‘Wij denken dat er in Brabant nog steeds wat te leren valt. We hebben de leergang al eerder aangeboden, maar het netwerk is constant in beweging en Brabant kent heel veel evenementen.’, aldus Kees Arts, evenementencoördinator van de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. Het verlenen van een gedegen evenementenvergunningen vereist brede kennis en het is volgens Arts dan ook belangrijk om van allerlei thema’s minimaal basiskennis te hebben.

Brabant vindt het niet alleen belangrijk om kennis bij te spijkeren. Volgens Arts is het ook waardevol vanwege het netwerk dat een deelnemer opdoet bij het volgens van de leergang. ‘Via de modules leer je elkaar informeel kennen. Door elkaar gezien te hebben weet je bij wie te rade te gaan wanneer je met uitdagingen en vragen worstelt. Je ziet geregeld dat mensen elkaar na de leergang opzoeken als ze bijvoorbeeld een zelfde type (risico op een) evenement hebben.’

‘Alles wat in de leergang zit is van hoog niveau. ESI brengt complexe materie heel makkelijk over, zodat je er echt wat aan hebt! Er zitten praktische tools bij waar iedereen wat mee kan.’- Kees Arts

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Gelderland-Zuid zal dit jaar voor de eerste keer de leergang organiseren. Zij kiezen ervoor om actief de buurregio’s te betrekken bij het uitnodigen van deelnemers. Gelderland-Midden sluit zich aan bij het initiatief. Theo Bronts, adviseur crisisbeheersing in Gelderland Zuid, legt ons uit waarom hij voor de leergang in zijn regio kiest: ‘Het verloop onder de vergunningverleners en de behoefte aan meer kennis zijn de aanleiding geweest om een efficiënte leergang te organiseren welke op maat gemaakt is op het gevoerde beleid in Oost-5. Deze stap is passend en noodzakelijk bij de ontwikkeling in het evenementenproces waarbij vergunningverleners meer zelfstandig risico’s en beheersmaatregelen kunnen beoordelen en zo nodig gericht advies vragen bij OOV-diensten en opvragen. Gezien de grote belangstelling voor de leergang lijkt deze keuze breed gedragen te worden.’

Gemeente Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen heeft de leergang gemeentebreed georganiseerd. De gemeente biedt de negen basismodules aan bij haar medewerkers, haar buurgemeente Maassluis en adviseurs van Politie Rotterdam. Het kleinschalig organiseren van de leergang zien we steeds vaker bij gemeenten in veiligheidsregio’s waar geen regiobrede leergang wordt opgezet. Door het zelf te organiseren kunnen ze toch de nodige kennis opdoen over het proces van evenementenveiligheid. 

Zelf organiseren?

Net als voorgaande jaren, biedt ESI een eenvoudige manier van organisatie van de leergang. ESI bouwt een inschrijfpagina op haar website, neemt het inschrijfproces uit handen en factureert rechtstreeks naar de deelnemende organisaties. ESI kan indien gewenst zelfs de locaties voor de lesdagen verzorgen. Zo is het organiseren van een regionale leergang Evenementenveiligheid in 2023 voor iedere gemeente en veiligheidsregio haalbaar.

Heb je vragen over het organiseren van de leergang? Kennly Vink kan je hier alles over vertellen en denkt graag met je mee. Zij is te bereiken op +31 (0)6 19 79 69 42 of via kennly@esi.email.

Meer nieuws ›