Kabinetsreactie rapport Onderzoeksraad: professionaliseer vergunningverlening

Kabinetsreactie rapport Onderzoeksraad: professionaliseer vergunningverlening

Op maandag 14 september verscheen de kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Deze publiceerde op 20 mei haar evaluatie van het incident met de monstertruck tijdens een evenement in de gemeente Haaksbergen.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken geeft in de kabinetsreactie aan het rapport te zien als een oproep aan gemeenten om hun proces van vergunningverlening verder te professionaliseren. Hij geeft aan dat bezoekers van een evenement erop moeten kunnen vertrouwen dat zowel organisatoren als de overheid alles hebben gedaan wat in hun macht ligt om risico’s voor veiligheid en gezondheid te minimaliseren. Vergunningverleners moeten iedere aanvraag met gepaste aandacht behandelen en alert zijn op mogelijke risico’s. Dit betekent dat zij over de benodigde kennis moeten beschikken en in staat moeten zijn om het gesprek aan te gaan met de evenementenorganisator. Het incident moet volgens de minister voor alle gemeenten aanleiding zijn om hun proces van vergunningverlening en de kwaliteitseisen die daaraan gesteld worden nog eens kritisch tegen het licht te houden.

Lees de hele kabinetsreactie

Meer nieuws ›