Invoering ecoglazen Leidens Ontzet: schoner en veiliger

Invoering ecoglazen Leidens Ontzet: schoner en veiliger

Het Leidens Ontzet 2019 had een primeur: voor het eerst werden ecoglazen verplicht gesteld door de gemeente voor gebruik in de horeca en op de evenementen op 2 en 3 oktober. Vooraf was hier veel discussie over, met name over de haalbaarheid, de extra kosten en de impact voor bestaande baropstellingen en logistiek. Toch is het gelukt. Onder regie van de werkgroep LeidsGlas is een statiegeldbekersysteem ingevoerd, een stadsbreed toegepast systeem waarbij alle betrokken ondernemers gebruik maakten van hetzelfde type statiegeldbekers. Deze konden daardoor overal worden aangeschaft voor 1 euro statiegeld en daarna overal weer worden ingeleverd. De stad bleef veel schoner en ook veiliger zonder de tonnen plasticafval die in eerdere jaren op straat lagen. Stichting Ondernemend Leiden presenteerde de resultaten in een korte clip.

Verduurzaming is een van de belangrijkste trends op evenementen van dit moment. Maatregelen voor verduurzaming kunnen ook positieve of negatieve gevolgen hebben voor de veiligheid. De casus Leidens Ontzet maakt duidelijk welke resultaten gemeenten kunnen bereiken. Meer weten? Neem contact met ons op of kom naar het jaarcongres evenementenveiligheid op 31 oktober 2019 in Apeldoorn.

Meer nieuws ›