Inspecties komen met stevige conclusies: in veel gemeenten vergunningverlening nog niet op orde

Inspecties komen met stevige conclusies: in veel gemeenten vergunningverlening nog niet op orde

Vandaag verscheen het rapport van de Inspectie Veiligheid & Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de staat van de vergunningverlening van evenementen in Nederland. De inspecties concluderen dat de vergunningverlening in veel gemeenten nog niet in orde is. Zo ontbreekt het aan concreet beleid, prevaleren de economische waarden van evenementen nog teveel, bevat het behandelproces nog vaak onvolkomenheden en de wordt veiligheidsregio nog te weinig betrokken.

De minister van Veiligheid en Justitie noemt de conclusies zorgelijk, zeker na diverse ernstige incidenten die zich recent hebben voorgedaan bij evenementen. Hij richt zich op de burgemeesters, de VNG en het Veiligheidsberaad om een kentering te bewerkstelligen. In onze bibliotheek vindt u het rapport en de kabinetsreactie.

Lees verder

Meer nieuws ›