Gezamenlijk bericht KCEV/ ESI aan relaties

Gezamenlijk bericht KCEV/ ESI aan relaties

Geachte relatie,

De afgelopen periode heeft er een strategische heroriëntatie plaatsgevonden met betrekking tot de activiteiten van het Kenniscentrum Evenementenveiligheid (KCEV) binnen de huidige concernstructuur.

Concreet betekent dit dat verkeer, vervoer en crowdmanagement de specialismen zijn waarop we onze dienstverlening verder willen voortzetten. Deze werkgebieden sluiten aan bij de kernactiviteiten van onze groep.
Andere opdrachten en aandachtsgebieden zullen aan Event Safety Institute B.V. (ESI) worden overgedragen.

Dit zijn de directies van beide organisaties recentelijk met elkaar overeengekomen, in afwijking van eerdere berichtgeving.
De directie van het KCEV en ESI zullen zich inspannen om deze overgang soepel te laten verlopen en u kunt binnenkort benaderd worden voor een nadere introductie.

U kunt voor ondersteuning, advies, opleidingen en trainingen op ons blijven rekenen. Lopende projecten worden, na instemming van de klant, voortgezet door de adviseurs en trainers van ESI.

KCEV en ESI zorgen met deze overeenkomst dat er ruimte is gekomen voor een toekomst waarin de evenementenbranche gegarandeerd blijft van hoogwaardig advies inzake veilige evenementen.

Heeft u vragen?
Het KCEV is voor toelichting op dit bericht bereikbaar via het telefoonnummer 020-3552611 of via info@kcev.nl.
Het ESI is voor toelichting op dit bericht bereikbaar via het telefoonnummer 06-51325369 of via info@esi.email.

Met gezamenlijke groet,

De directie van het Kenniscentrum Evenementenveiligheid en de directie van Event Safety Institute

Meer nieuws ›