Gemeenten zoeken naar duiding coronamaatregelen evenementen

Gemeenten zoeken naar duiding coronamaatregelen evenementen

Op donderdag 5 augustus 2021 vond de maandelijkse VNG-bijeenkomst plaats over evenementen in coronatijd. Ondanks de vakantieperiode waren veel verschillende gemeenten er weer bij. De aandacht ging uit naar de landelijke ontwikkelingen, de vragen die deze oproepen voor gemeenten en de ontwikkelingen op het gebied van Testen voor Toegang.

De VNG heeft ESI gevraagd maandelijks een online rondetafelbijeenkomst te begeleiden voor gemeenten over de aanpak van evenementen in coronatijd. Hoewel er ook sprekers staan geprogrammeerd, draait de sessie primair om de interactie tussen de deelnemende gemeenten. We delen in dit verslag gestelde vragen en uitdagingen om een beeld te schetsen van wat er op dit moment leeft op gemeentelijk niveau.

Meer duiding

Tijdens deze bijeenkomst bleek dat gemeenten regelmatig worstelen met de duiding van alle geldende en aangekondigde maatregelen. Wanneer de geldende regels veranderen is de tekst van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 vaak pas een aantal dagen na de aankondiging aanpast. In de communicatie door de Rijksoverheid is aandacht voor een nieuwe maatregel, maar worden de bestaande regels die nog blijven gelden voor evenementen niet altijd opnieuw genoemd. Dit werkt verwarrend en zorgt regelmatig voor onduidelijkheid over het wel of niet doorgaan van verschillende activiteiten. Dat kost vervolgens veel energie van gemeenten in de contacten met organisatoren die hen bellen met vragen. Er is behoefte aan betere uitleg aan organisatoren over wat kan en niet kan, op nationaal niveau. Duiding over hoe de regels bedoeld zijn voor de organisator zelf. Een aantal veiligheidsregio’s geeft gemeenten wel duiding, maar ook zij moeten het dan vervolgens weer uitleggen aan organisatoren.

Zo zitten gemeenten met verschillende duidingsvragen van organisatoren die zich afvragen hoeveel ruimte de regels bieden. Kunnen bezoekers staand worden geplaceerd? Mogen evenementen, in een van de voorbeelden ging het om introductieweken voor studenten, doorgaan in kleine deelevenementen? Mag een evenement voor 750 bezoekers wel meerdere shifts over de gehele dag ontvangen? Hoe om te gaan met publiek langs een parcours van een sportevenement? De deelnemers waren het erover eens dat bij een gebrek aan duiding gezond verstand moet worden gebruikt en verschillende good practices zijn tijdens de sessie uitgewisseld.

Medewerkers van gemeenten krijgen, met name na nieuwe verzwaringen van de regels voor evenementen, het nodige over zich heen van organisatoren van evenementen; van uitgingen van frustratie tot zeer boze reacties op “de overheid” in het algemeen. Dit legt op momenten een behoorlijke emotionele druk op medewerkers.

Testen voor Toegang

In de media is recent veel aandacht geweest voor problemen rondom het systeem van Testen voor Toegang: wachtrijen bij testlocaties, onregelmatigheden bij de controles, technische problemen met het gebruik van de app en berichten over vermeende besmettingshaarden op een aantal evenementen.

Stichting Open Nederland gaf een update over de aanpak van Testen voor Toegang. De SON richt zich primair op organisatoren en bezoekers. Organisatoren wordt verzocht het evenement en het verwachte aantal bezoekers te melden bij de SON. Zo ontstaat er een beeld van alle benodigde testen per testlocatie en kan er tijdig worden op- of afgeschaald. Gemeenten werden tijdens de bijeenkomst opnieuw nadrukkelijk gevraagd om deze lijsten na te kijken op (on)juistheden.

Het contact tussen SON en gemeenten kan beter, zo bleek tijdens de bijeenkomst. De lijst van SON met verwachte evenementen komt nog niet in alle gemeenten bij de juiste medewerker terecht. Daarnaast is er ook geen aparte informatiepagina voor gemeenten op de websites van Testen voor Toegang en Stichting Open Nederland. Het gevolg hiervan is dat gemeenten nu steeds alle informatie over Testen voor Toegang uit bijeenkomsten moeten halen. Duidelijkere informatie voor gemeenten over het systeem Testen voor Toegang op een aparte webpagina zou hierbij kunnen helpen.

Praktijkervaringen

Tijdens de bijeenkomst zijn weer veel waardevolle praktijkervaringen uitgewisseld. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de evenementen die in september staan gepland met veel onduidelijkheden? Een van de deelnemende gemeenten zet haar vergunning in ‘concept’ klaar tot hij kan worden verleend. Op 10 en 11 september is daar een dance-evenement gepland, waarvan alle voorwaarden op dit moment goed zijn. Na 13 augustus wordt het besluit genomen over de doorgang, al dan niet met extra voorwaarden. Een gemeente vertelde over een hardloopwedstrijd die gepland staat voor september, waarbij publiek langs de weg wordt verwacht. Verwacht wordt dat de testbereidheid van het publiek van deze type evenementen niet hoog is, hoe kun je ze placeren langs de route? Een van de andere gemeenten kon direct haar ervaringen delen over een sportevenement voor enkele duizenden deelnemers, dat recent had plaatsgevonden. De tips: blijf met de route uit het centrum, maak de populaire plekken zoals start en finish niet toegankelijk voor publiek, maak de route op plekken waar je veel publiek verwacht onaantrekkelijk met zwart geblindeerde hekken, waar publiek wel kan toeschouwen kun je hosts inzetten die mensen aanspreken op de afstandsnorm. Een andere gemeente gaf tips naar aanleiding van een wielerronde Hier hebben ze gewerkt met verschillende zones. In elke zone gelden andere maatregelen. Zo kunnen bezoekers met testbereidheid ongeplaceerd deelnemen, bezoekers zonder bereidheid zien de wedstrijd geplaceerd.

Bijeenkomst september

Uit deze bijeenkomst bleek eens temeer dat er veel behoefte is aan duidelijkheid omtrent de maatregelen van de Rijksoverheid en de interpretatie ervan in de praktijk. De volgende bijeenkomst is op donderdag 2 september van 14:00u – 16:00u. Naar verwachting zullen op dat moment weer nieuwe maatregelen van kracht zijn. We zullen tijdens deze sessie extra aandacht besteden aan de juridische duiding hiervan en hebben daarvoor een van de seniorjuristen van de VNG uitgenodigd. Verder zal de agenda zich vullen aan de hand van de actualiteit.

Ben je werkzaam bij een gemeente en wil je er de volgende keer ook (weer) bij zijn? Geef je dan op via info@esi.email. Heb je dit al eerder gedaan, dan krijg je de uitnodiging vanzelf toegestuurd.

Meer nieuws ›