Gemeentelijke praktijkervaringen centraal in rondetafelbijeenkomsten

Gemeentelijke praktijkervaringen centraal in rondetafelbijeenkomsten

Het Event Safety Institute organiseert in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een serie (online) rondetafelbijeenkomsten, waarin gemeenten best practices delen over druktebeheersing in coronatijd. Het zal onder meer gaan over crowd management, handhaving, mobiliteit, digitalisering en toegankelijkheid in de 1,5 metersamenleving. 

Tijdens de bijeenkomsten werken wij met stellingen op basis van deze verschillende thema’s. Aan de hand van deze stellingen zullen we het gesprek met elkaar aangaan en visies, uitdagingen en geleerde lessen in kaart brengen. Naast het delen van best practices, dragen de bijeenkomsten ook bij aan het versterken van het netwerk tussen deelnemende gemeenten 

Al eerder schreef het Event Safety Institute de handreiking crowd management in de openbare in opdracht van de VNG. Met best practices van verschillende gemeenten zal de komende tijd een praktijkhandreiking worden opgesteld, als aanvulling op deze theorie.  

In de week van 18 januari 2021 zullen drie bijeenkomsten plaatsvinden met ieder een eigen thema: vrijetijdshotspots, binnensteden en evenementen/markten. De bijeenkomsten voor gemeenten worden begeleid door ESI en worden mede bijgewoond door de VNG en de kennispartners van maaksamenruimte.nl. 

Update 21-01-2020
Inmiddels hebben de rondetafelbijeenkomsten plaats gevonden. In drie inspirerende sessies, waarin gemeenten uit het hele land aan deelnamen, is er veel opgestoken door het delen van geleerde lessen uit de aanpak en de verschillende uitdagingen waar gemeenten tegen aanlopen. Op maaksamenruimte.nl zullen binnenkort de eerste resultaten verschijnen.

Meer nieuws ›