Garantiefonds voor evenementen: wat is nu bekend?

Garantiefonds voor evenementen: wat is nu bekend?

Het kabinet heeft op 21 januari 2021 aangegeven dat er een garantiefonds voor evenementen komt. Vanuit de evenementensector is sinds de zomer aangedrongen op een dergelijk regeling, omdat het via de verzekeraars niet langer mogelijk is om je als organisator te verzekeren tegen afgelasting vanwege pandemieën. Het garantiefonds is er om organisatoren te helpen om de plannen ondanks de huidige risico’s toch door te zetten.

Ondanks dat er nog allerlei onduidelijkheden zijn die de komende weken nog uitgewerkt moeten worden is al wel bekend gemaakt dat de regeling bedoeld voor evenementen die na 1 juli 2021 worden gehouden. Het kabinet trekt een streep bij 1 juli, zegt Van Engelshoven, omdat ‘redelijkerwijs’ niet te verwachten valt dat er eerder al ‘massa’s op een veldje dicht op elkaar kunnen staan’. Daarnaast gaf de minister aan dat de regeling bedoeld is voor die evenementen minstens drieduizend bezoekers trekken.

Hoewel het garantiefonds er dus komt, is nog veel onzeker over de invulling ervan. Zo is niet bekend of het een gift of een lening betreft en welke voorwaarden er aan geldverstrekking uit dit fonds zullen worden gesteld. Het lijkt er overigens niet op dat de rijksoverheid alle schade zal gaan vergoeden.

Met de komst van het garantiefonds en de datum van 1 juli bestaat de kans dat nog meer organisatoren van grote evenementen ervoor zullen kiezen hun evenement door te schuiven naar de tweede helft van dit jaar. Het is dan immers mogelijk om, mits je aan de overige nog te bepalen criteria voldoet, in aanmerking te komen voor de regeling.

De voorzienbare drukte op de evenementenkalender in de tweede helft van dit jaar kan gaan toenemen. Eerder bereikten ons al signalen dat bij vele gemeenten het opstellen van de jaarkalender dit jaar een lastige opgave is, als gevolg van de vele evenementen die normaliter eerder in het jaar plaatsvinden en die nu verplaatst worden richting de tweede helft van het jaar. Hoewel ons nog niet is gebleken dat de deze regeling nu reeds leidt bij organisatoren tot het opstarten van het aanvraagproces, is het voor gemeenten zaak om goed te blijven monitoren hoe de jaarkalender in de eigen gemeente, omliggende gemeenten en de rest van de regio zich ontwikkelt.

Zomerfeest Gorinchem

Meer nieuws ›