Een evenementenverzekering mét extra hulp bij uw veiligheidsplan?

Een evenementenverzekering mét extra hulp bij uw veiligheidsplan?

Heeft u de behoefte om uw veiligheidsplan te laten checken? Een bijzondere samenwerking tussen Klap Verzekeringen en het Event Safety Institute biedt u deze kans! Als organisator van een evenement heeft u te maken met toenemende veiligheidseisen vanuit de overheid. Mede daarom is een veiligheidsplan van essentieel belang in de voorbereiding van uw evenement.

Wat is een veiligheidsplan?

Dit is het geheel aan plannen dat in het kader van veiligheid, gezondheid en mobiliteit voor een evenement wordt opgesteld.

Waarom is een veiligheidsplan belangrijk?

Een doordacht veiligheidsplan helpt u om incidenten te voorkomen en stelt u in staat adequaat te handelen bij calamiteiten. Hiermee wordt de kans op reputatieschade en financiële malaise tot een minimum beperkt.

Wat zijn de mogelijkheden?

Klap Verzekeringen heeft het credo “voorkomen is beter dan genezen” hoog in het vaandel staan en vinden het dan ook belangrijk dat u goed bent voorbereid op uw evenement. Daarom biedt Klap Verzekeringen u 50% korting op een quick scan van uw veiligheidsplan door het Event Safety Institute (ESI). De helft van de kosten neemt Klap voor haar rekening, waardoor een quick scan u slechts 250 euro kost (exclusief btw).

Waaruit bestaat de quick scan?

De volgende punten van uw veiligheidsplan worden beoordeeld door de specialisten van ESI:

  • Structuur en indeling
  • Volledigheid
  • Consistentie en eenduidigheid
  • Praktische uitvoerbaarheid

Hoe gaat ESI te werk?

De werkwijze van het Event Safety Institute bestaat uit vier stappen:

  • Intakegesprek over het evenement en eventuele bijzonderheden;
  • Analyse van uw veiligheidsplan op basis van bovengenoemde punten;
  • Quick scan rapport opstellen binnen een overzichtelijk raamwerk;
  • Bevindingen van de quick scan met u bespreken.

Meer weten naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op: info@esi.email of bel ESI op 085-401 81 22.

U kunt ook direct contact opnemen met Klap Verzekeringen: 020-305 85 65.

 

Meer nieuws ›