Evaluatieonderzoek Handreiking Evenementenveiligheid

Evaluatieonderzoek Handreiking Evenementenveiligheid

In 2016 is het rapport ‘Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen’ van de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) uitgebracht. In deze evaluatie worden aanbevelingen gedaan aan gemeenten en veiligheidsregio’s over de wijze waarop zij omgaan met risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid bij evenementen. Om een beeld te krijgen van waarom en hoe de Handreiking Evenementenveiligheid (HEV) wordt ingezet, voert het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een evaluatieonderzoek uit in opdracht van het Veiligheidsberaad. Centraal hierin staat de hoofdvraag; In hoeverre gebruiken de verschillende doelgroepen de HEV in hun dagelijkse praktijk en wat is daarvoor de reden?

Onderdeel van het onderzoek is een enquête. Deze enquête wordt eind september verspreid en het IFV hoopt op een hoge respons. Ook organiseert het IFV drie regiobijeenkomsten met gebruikers. Het streven is dat het evaluatierapport aan het einde van dit jaar verschijnt.

Neem voor meer informatie of vragen vooral contact op met Charlotte van Ruijven via charlotte.vanruijven@ifv.nl.

Meer nieuws ›