Evacueren met gezond verstand

Evacueren met gezond verstand

Bij brand, een aanslag of andere calamiteit wil je zo snel mogelijk een locatie verlaten. Toch is het vaak verstandig om eerst even de instructies te beluisteren of te bekijken. Maar dan moeten de instructies natuurlijk wel beschikbaar zijn. Evacuatiedeskundige Natalie van der Wal van TU Delft onderzoekt met behulp van menselijk gedrag en computersimulaties hoe een evacuatie zo efficiënt mogelijk kan worden voorbereid en uitgevoerd.

Tijdens een evacuatie van een drukke plaats, zoals een evenement of een druk gebouw, raken mensen collectief in paniek, rennen alle kanten op en proberen alleen zichzelf te redden, toch? Toch niet! Ze blijven vaak kalm, handelen rationeel en helpen elkaar. Dit zijn slechts enkele van de mythes die Natalie van der Wal met haar onderzoek probeert te weerleggen. ‘In een noodsituatie wordt bijvoorbeeld soms bewust niet alle informatie gedeeld met de aanwezigen uit angst voor paniek. In werkelijkheid is het belangrijk om juist wel duidelijk uit te leggen wat er gebeurt om een goede naleving van instructies te vergemakkelijken.’

Gedrag

Om een goed beeld te krijgen van het menselijk gedrag bij calamiteiten, bestudeerde Associate Professor Van der Wal voor haar onderzoek honderden ontruimingsvideo’s. ‘Opvallend is dat bij het horen van een alarm, als er geen concrete boodschap wordt gehoord, veel mensen in eerste instantie gewoon niets doen. Mensen beginnen ook naar elkaar te kijken. En als de één niet handelt, doet de ander het ook niet. Pas als de dreiging direct zichtbaar of voelbaar is, bijvoorbeeld bij een explosie of schietincident, wordt direct een veilige plek gezocht. Opvallend is ook dat mensen tegenwoordig steeds vaker hun telefoon pakken om een video te maken.’

Theorie naar praktijk

Inzichten zoals die hier worden benoemd zijn zeer relevant voor professionals die verantwoordelijk zijn voor de planvorming, de voorbereiding en het management van drukke plaatsen. Wij bieden de tweedaagse cursus ‘Gedrag van crowds in crisissituatiesaan waarin docenten Erika Kinkel en Natalie van der Wal deelnemers door middel van beeldmateriaal en verschillende theorieën en modellen verdiepende kennis en inzichten aanbieden over collectief gedrag. Deelnemers leren de meest voorkomende gedragingen tijdens evacuaties herkennen en begrijpen en krijgen verschillende manieren van communicatie en sturing aangereikt om beter grip te krijgen op verschillende crisissituaties. Zo probeert ESI de op grondig onderzoek gevormde theorie naar de praktijk te brengen!

Meer nieuws ›