ESI Jaarconges: verplaatsing voorjaar 2022

ESI Jaarconges: verplaatsing voorjaar 2022

Donderdag 2 december zou een mooie dag gaan worden om met ruim 150 professionals bij elkaar te komen, kennis en ervaringen uit te wisselen en de onderlinge relaties te versterken tijdens het ESI Jaarcongres in congrescentrum Lumen in Zwolle. De actuele ontwikkelingen in de coronapandemie en de aangescherpte maatregelen die als gevolg daarvan vrijdagavond 26 november door het kabinet zijn bekendgemaakt, hebben ons doen besluiten het ESI Jaarcongres te verplaatsen naar het voorjaar van 2022. 

Binnen de regels die nu gelden had het congres weliswaar formeel gezien door kunnen gaan, maar op een zodanig aangepaste manier dat de belangrijkste reden om het congres te bezoeken – het netwerken met elkaar – vrijwel onmogelijk zou worden. Binnen de huidige context van ziekenhuizen (bijna) op code zwart, het verminderen van contactmomenten, een oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven/werken en de onzekerheid omtrent een nieuwe variant van het coronavirus, achten wij het organiseren van het congres ook niet langer verantwoord. ESI is o.a. specialist op het gebied van de anderhalvemetersamenleving en zet zich in voor maximale veiligheid van betrokkenen. Daarom hebben wij een voorbeeldrol. Bij zo’n rol past een extra kritische afweging ten aanzien van de belangen van onze sprekers en bezoekers, en die afweging hebben wij met de nodige pijn in ons hart gemaakt.

Hoe nu verder? Zoals al gezegd, zijn wij genoodzaakt het congres te verplaatsen naar het voorjaar van 2022. Wij doen er alles aan om hetzelfde programma te bieden en zijn daarover al volop in gesprek.  Uiteraard zullen we contact met je leggen, omdat wij bijzonder graag zouden zien dat je op de nieuwe datum erbij bent. Jouw inschrijving blijft dus geldig, tenzij jij zelf anders aangeeft. Mocht in het voorjaar blijken dat de datum je niet past, dan kun je ervoor kiezen een collega te laten gaan in jouw plaats of om het geld retour te krijgen. In dat geval zullen we dan je deelnamekosten terugstorten.

We zijn als samenleving Corona helaas nog niet de baas en gaan met elkaar wederom een lastige periode tegemoet, waarin samenwerking en wederzijds begrip cruciaal zullen zijn. Uiteraard zal ESI zich blijven inzetten om bij te dragen aan het beheersbaar houden van de veiligheid van evenementen, samenkomsten en drukke plaatsen. Wij zijn teleurgesteld dat we deze beslissing hebben moeten nemen en kunnen ons voorstellen dat jij dat ook bent.

Desalniettemin gaan wij ervan uit dat je het belang dat wij hechten aan veiligheid met ons deelt en hopen we je snel fysiek te mogen begroeten onder gunstigere omstandigheden. Dank voor je interesse in het ESI Jaarcongres, heb nog even geduld en veel succes in het werk dat voor je ligt!

Meer nieuws ›