Eerste cursus Veldnorm Evenementenzorg: waardevolle lessen

Eerste cursus Veldnorm Evenementenzorg: waardevolle lessen

Sinds deze maand verzorgt ESI samen met evenementenzorgexpert Ronald van Litsenburg de cursus ‘Gezondheid en de Veldnorm Evenementenzorg’. Collega Melvin Zuidema van CrowdProfessionals sloot hierbij aan. Zijn conclusie: deze cursus is zeer leerzaam, zowel door het lesmateriaal als door de uitwisseling van ervaringen. 

Op dinsdag 10 mei 2022 vond de eerste cursus ‘Gezondheid en de Veldnorm evenementenzorg’ plaats. Deelnemers krijgen tijdens deze eendaagse cursus inzicht in de belangrijkste gezondheidsrisico’s op evenementen en krijgen den nodige houvast aangereikt om te gaan werken met de Veldnorm Evenementenzorg. Docenten Ronald van Litsenburg en Ben Jan van der Klis behandelden de gezondheidsrisico’s op evenementen zoals ontwikkelingen op het gebied van drugsgebruik en de impact van weersomstandigheden op de gezondheid van bezoekers. Daarna behandelden zij de inhoud van de Veldnorm Evenementenzorg en hoe deze de oude indeling van Basic Life Support en Advanced Life Support vervangt. Deze veldnorm is in 2019 gepubliceerd en wordt al in veel regio’s gebruikt. Daardoor was de veldnorm bij alle deelnemers niet onbekend en werd er door veel deelnemers al mee gewerkt. De inspectie IGZ gaat nu ook op basis van deze veldnorm toezicht houden op de evenementenzorg. 

Melvin: “Wat mij erg opviel was de diversiteit bij de deelnemers. De deelnemers hadden elk hun eigen vakgebied – zo waren er adviseurs vanuit veiligheidsregio’s, vergunningverleners vanuit gemeenten, maar ook organisatoren van evenementen, die ieder op hun eigen manier verantwoordelijk zijn voor de medische dienstverlening op evenementen. Hierdoor ontstonden er meermaals kleine discussies met elkaar en de docenten over de inhoud en uitvoering van de Veldnorm Evenementenzorg en werden waardevolle lessen en ervaringen onderling uitgewisseld. Ik denk dat los van het te behandelen lesmateriaal die discussies en uitwisseling van lessen zeker een meerwaarde is voor deze opleiding. Aan het einde van de dag zijn de deelnemers in ieder geval met veel nieuwe informatie en ervaringen naar huis gegaan. 

De cursus is interessant voor organisatoren van evenementen, vergunningverleners van gemeenten en adviseurs vanuit de GGD en GHOR die de basiskennis over gezondheidsrisico’s en de Veldnorm Evenementenzorg op peil willen brengen. De eerstvolgende cursus staat gepland op donderdag 17 november 2022 in Utrecht! Inschrijven kan hier! 

Meer nieuws ›