De regels omtrent Testen voor Toegang voor evenementen  

De regels omtrent Testen voor Toegang voor evenementen  

Op 24 juni vond er een informatiebijeenkomst plaats over de werkwijze van Testen voor Toegang (TvT). Hierdoor is er meer duidelijk geworden over de werkwijze van Testen voor Toegang. Dit is het beeld op dit moment. 

Samenkomsten van iedere omvang 

In tegenstelling tot het beeld dat we eerder kregen, kan ieder evenement, hoe klein ook, werken met Testen voor Toegang. De organisator moet in zijn plan aangeven dat hij met TvT gaat werken. Als hij 1.000 bezoekers of meer verwacht wil de organisatie achter TvT dat hij zich vooraf aanmeldt. Dit is om genoeg testcapaciteit te reserveren per locatie. 

Gemeentelijke toetsing 

Voor de gemeente is toetsing vooraf alleen mogelijk op informatie die de organisator aanreikt. De gemeente kan niet nagaan of er capaciteit is bij TvT, ze moet hierop vertrouwen. Stichting Open Nederland zet zich in om de benodigde capaciteit af te stemmen op de verwachte behoefte per testlocatie. Mogelijk gebrek aan capaciteit bij de teststraat zou daarmee ook geen weigeringsgrond moeten zijn. 

De gemeente kan wel het door de organisator voorgestelde toegangssysteem toetsen in het veiligheidsplan (ze kan van de organisator vereisen dat hij dit uitwerkt met instroompatroon, toegangspunten, verwerkingstijd per handeling, bufferruimte voor de ingang, wachtrijmanagement). 

Communicatie naar de bezoeker 

De organisator is verantwoordelijk voor communicatie naar bezoeker over hoe het Testen voor Toegang voor zijn evenement werkt. Hiervoor heeft de Rijksoverheid een toolkit met communicatiemiddelen ontwikkeld.  De bezoeker laat zich testen bij een locatie van TvT, waarbij volgens de stichting 90% van het land een locatie heeft op max 30 minuten reistijd. In veel gevallen heeft hij of zij binnen 1 uur de uitslag van de test. Binnen 40 uur na de test moet hij/ zij zich melden bij de toegang van het evenement. 

Dan is er de technische kant. De bezoeker moet de coronacheck-app installeren en moet vervolgens:

  • de app valideren nav een sms,
  • een QR-code aanmaken in de app,
  • zijn testuitslag ophalen met een unieke code,
  • de aanmaak van zijn QR-code bevestigen,
  • de QR-code tonen bij de toegang van het evenement,
  • zijn ID laten zien ter verificatie. 

Overigens moet de organisator ook een papieren coronatoegangsbewijs accepteren. De bezoeker kan dit opvragen via de website coronacheck.nl.  

Bij de toegang zijn dus veel handelingen nodig. De organisator kan dit grotendeels voorkomen door de bezoeker te informeren over dat dit al thuis kan worden voorbereid. En hem erop te wijzen wat hij mee moet nemen. Communicatie vooraf is voor de meeste evenementen dus veel belangrijker geworden dan voorheen.  

Toegang met vaccinatiebewijs of herstelbewijs 

Sinds 24 juni kunnen ook vaccinatiebewijzen worden getoond in de app. Een vaccinatie is geldig als toegangsbewijs zodra je de tweede vaccinatie hebt gehad (of 1 bij die van Janssen). Een herstelbewijs kan vanaf 1 juli worden gekoppeld aan de coronacheckapp. Het tonen van een vaccinatie- of herstelbewijs kan testen voor toegang ook aantrekkelijker maken voor locaties zoals musea en evenementen die meer op gezinnen zijn gericht. De locatie moet dan wel afgebakend zijn zodat de toegang kan worden gecontroleerd. Organisatoren en locatiehouders kunnen zelf de QR-scanner voor het coronatoegangsbewijs downloaden uit de Appstore en Google Play. 

Het is goed mogelijk dat het gebruik van de coronacheck-app en het verwerken van de scans bij de toegang van evenementen de nodige extra tijd en frustraties zullen opleveren. Het is dus zaak om hier goed op te anticiperen en voldoende in te zetten op communicatie en capaciteit bij de toegang van jouw evenement. 

Animatie Testen voor Toegang

In onderstaande video wordt Testen voor Toegang uitgelegd.

Meer nieuws ›