De evenementenregisseur als regionale aanjager: interview met Kees Arts

De evenementenregisseur als regionale aanjager: interview met Kees Arts

De veiligheidsregio heeft een voorname rol in het coördineren van de aanpak van evenementenveiligheid. Niet alleen omdat de adviseurs van brandweer en GHOR vallen onder de veiligheidsregio, maar ook omdat op initiatief vande veiligheidsregio overkoepelend uitvoeringsbeleid en werkafspraken kunnen worden gemaakt tussen gemeenten en adviserende diensten. Kees Arts is in mei dit jaar begonnen als evenementenregisseur voor de veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. We vroegen hem te vertellen wat die functie inhoudt en welke ambities hij heeft voor de komende jaren.

Brabant heeft een druk evenementenseizoen achter de rug met veel grote C-evenementen, maar ook met veel kleinere evenementen. In september staat de agenda vol met evaluatiegespreken, zowel voor Kees als voor zijn collega’s die al langere tijd een rol hebben bij evenementenveiligheid. “Een goede evaluatie heeft een positief effect op de volgende editie van een evenement, maar ook op de communicatie tussen alle betrokken partijen. Als Evenementenregisseur wil ik het onderlinge netwerk versterken en uitbreiden om ervoor te zorgen dat iedereen van elkaar kan leren en zo de evenementen veilig kunnen verlopen in onze regio.”

De functie van evenementenregisseur is niet hetzelfde als de gemeentelijke evenementencoördinator, legt Arts uit. “Van mij wordt verwacht om in regionaal verband op proces- en beleidsmatig niveau zaken te regelen. Dat betekent proces afspraken maken tussen alle gemeenten, de veiligheidsregio en andere partners zoals de politie over hoe we gezamenlijk omgaan met al die duizenden evenementen in Oost-Brabant. Een van mijn eerste klussen is dan ook om het regionale proces evenementenveiligheid te actualiseren. Daarnaast sta ik voor een deel van mijn tijd ook zelf met ‘mijn voeten in klei’, aangezien ik als casemanager betrokken kan zijn bij C-evenementen zoals bijvoorbeeld de open dagen van de Luchtmacht die komend jaar in Volkel zullen plaatsvinden.”

Er is gekozen voor één evenementenregisseur voor de twee veiligheidsregio’s, omdat er vanuit beide regio’s een wens is om intensiever samen te werken in beleid en werkprocessen. “Dat gebeurtoverigens niet alleen op het vlak van evenementenveiligheid, maar ook op tal van andere thema’s zoals multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen. De regio’s vallen daarbij ook samen in één Politie-eenheiden één meldkamer.”

Om een goede Evenementenregisseur te zijn moet de persoon goed kunnen netwerken en schakelen tussen verschillende rollen en gesprekspartners. Dit is wat Arts zelf zo interessant vindt aan de functie: “Je ziet het in de ontwikkelingen in de evenementen en ook bij de betrokken partijen, iedereen wil hetzelfde bereiken en dat is het neerzetten van veilige evenementen. Dit heeft moeten groeien, en zo’n netwerk kost tijd. Wanneer dit eenmaal ontstaat gebeuren er mooie dingen. Je weet wat je aan elkaar hebt en voor welke punten je bij iemand terecht kan.”

Het netwerk van de regio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost breidt zich dan ook steeds meer uit. “Binnen de beide veiligheidsregio’s ontstaat steeds meer de wens om gezamenlijk op te trekken met partners die ook buiten de traditionele ‘kolommen’ een rol hebben in het kader van evenementenveiligheid. Denk hierbij aan het Openbaar Ministerie,de regiobureaus integrale veiligheid, de omgevingsdiensten of de verslavingszorginstellingen. Niet dat deze partijen persé een inhoudelijke adviesrol hebben bij vergunningsaanvragen zoals de brandweer of GHOR, maar wel waar het gaat om de samenhang van het totaal aan beleidsafspraken. Ook hun taken en verantwoordelijkheden raken aan de wereld van evenementenveiligheid; direct of indirect. Neem bijvoorbeeld het thema drugs.”

In heel de provincie Noord-Brabant wordt het onderwerp evenementenveiligheid hoog op de agenda gezet. Noord-Brabant staat onder meer bekend om haar grote dance-evenementen, maar de regio biedt een mooi en divers evenementenprogramma aan. “Er zijn veel evenementen die in de regio die grote aandacht vereisen, maar dat betekent niet dat er niet veel aandacht is voor de ontwikkeling van kleine evenementen. Het is vaak de laatste groep waar je het verschil kunt maken als gezamenlijke veiligheidsdiensten, dat maakt het zulk leuk werk, er is nooit een dag hetzelfde.” De drie Brabantse veiligheidsregio’s komen samen tijdens themadagen of symposia. Maar liefst 64 gemeenten en hun adviserende partners van politie, brandweer en GHOR komen eind november bijeen om de belangrijkste ervaringen van afgelopen evenementenseizoen te delen en van elkaar te leren. Dat gaat zowel overgrote dance-evenementen als Decibel Outdoor, maar ook over de kermis in Zeelst. Ook vertellen partners als de NVWA en Novadic Kentron over hun werk, dat aan evenementenveiligheid raakt. In Brabant doen we het samen!”

 

 

Meer nieuws ›