CCV bijeenkomst: Kan Keulen ook in Nederland?

CCV bijeenkomst: Kan Keulen ook in Nederland?

Op 16 februari 2016 organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een zogenaamde Uitgelicht-bijeenkomst met als titel ‘Kan Keulen ook in Nederland?’

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de vraag of dergelijke grootschalige aanrandingen van vrouwen ook (kunnen) plaatsvinden in Nederland. En zo ja, wat er gedaan kan worden om dit te voorkomen. De bijeenkomst heeft een informeel en interactief karakter.

Tijdens Oudejaarsnacht zijn in Keulen honderden vrouwen in de feestmenigte aangerand door mannen. Volgens de media zijn de daders vooral Marokkaanse en Syrische mannen. In Zweden schijnen zich soortgelijke incidenten te hebben voorgedaan. Daar wordt gesproken over Afghaanse mannen. En ook de Nederlandse media berichten over soortgelijke incidenten.

De gevolgen voor de slachtoffers zijn ingrijpend. Daarnaast staat zowel in Duitsland als in Zweden de politie onder vuur. De aanrandingen krijgen veel aandacht van media en van de politiek, en de verontwaardiging is groot. In Nederland is er zelfs een discussie of vrouwen zich voortaan niet tegen mannelijke migranten moeten ‘wapenen’.

Programma

Drie sprekers benaderen de vraagstelling vanuit verschillende invalshoeken:

  • Dr. Otto M.J. Adang – Lector Openbare orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie te Apeldoorn. Hij geeft leiding aan het Onderzoeksprogramma Geweld- en gevaarbeheersing in conflictsituaties. Dit onderzoeksprogramma is onder andere gericht op het reguleren van conflicten en sociale spanningen.
  • Dr. Bert Pol – Oprichter van TabulaRasa en emeritus professor overheidscommunicatie. Naast zijn werk bij Tabula Rasa is hij tevens verbonden aan de universiteit van Maastricht en visiting scholar Communicatiewetenschapaan de Universiteit Twente.
  • Dr. Wineke Smit – Forensisch zorgspecialist en verbonden aan het Van der Hoeven Forensisch Instituut in Utrecht. Ze is tevens voorzitter van NL-ATSA, de Nederlandse vereniging voor de preventie van zedendelicten.

De bijeenkomst vindt op 16 februari plaats tussen 10.00 en 14.00 uur (inclusief lunch) op een locatie in of nabij Utrecht. De locatie is goed bereikbaar met eigen en met het openbaar vervoer.

Meer informatie over de bijeenkomst vindt u op www.hetccv.nl

Meer nieuws ›