Brabant-Zuidoost start integrale advisering en leergang

Brabant-Zuidoost start integrale advisering en leergang

Gemeenten binnen de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ontvangen sinds 1 mei 2015 een integraal veiligheidsadvies van de Veiligheidsregio. Hulpdiensten zijn in 2014 gestart met een traject om te komen tot integrale advisering. Deze ontwikkeling sluit aan op een behoefte die door gemeenten zelf is aangegeven. Vanaf 1 mei 2015 ontvangt de gemeente geen afzonderlijke adviezen meer van brandweer en/ of GHOR, maar een integraal VRBZO-advies. Ook het aanvullend advies dat bij de grootste en meest risicovolle (C-) evenementen door de VRBZO wordt opgesteld en gericht is op specifieke rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsaspecten gaat deel uitmaken van dit integrale advies.

De gemeenten en adviserende diensten in Brabant-Zuidoost starten dit najaar met een multidisciplinaire leergang evenementenveiligheid. Medewerkers van gemeenten, brandweer, GHOR en politie zullen aan deze leergang deelnemen. De leergang bestaat uit zeven modules, deels monodisciplinair en deels multidisciplinair. Aan de orde komen onder meer: risicoanalyse, crowd management, evenementenbeveiliging, brandveiligheid op evenementen en de gemeentelijke regie op vergunningverlening. Brabant-Zuidoost kiest voor het Event Safety Institute als haar opleidingspartner.

 

Meer nieuws ›