Bijeenkomst Terrorismebestendige buitenruimte op 25 juni in Amsterdam

Bijeenkomst Terrorismebestendige buitenruimte op 25 juni in Amsterdam

Op 25 juni organiseert kennisplatform CROW in samenwerking met SVOB, NCTV, Mobycon en ESI een bijeenkomst over het onderwerp van een terrorismebestendige buitenruimte.

De terroristische aanslag op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn en recentere aanslagen met vrachtwagens in omliggende landen in Europa hebben velen aan het denken gezet. Het spreekt voor zich dat er bij gemeenten veel vragen rondom dit thema leven, omdat de terroristische dreiging in contrast staat met het doel van veel gemeenten: een veilige, leefbare buitenruimte creeëren waarin mensen zich thuis voelen. Wat gaan we wel, en wat gaan we niet beveiligen? Waar grijp je in met permanente maatregelen, waar volstaan tijdelijke oplossingen, en waar doe je niets? Bestaan er opties die functioneel zijn en tegelijk bijdragen aan een aantrekkelijk straatbeeld? Zijn inrijbeperkingen de enige maatregelen die we moeten nemen of zijn er andere mogelijkheden? Er is al veel specialistische kennis beschikbaar op dit terrein, maar veel van deze informatie is nog niet centraal samengebracht. Verschillende partijen bieden hulp bij verschillende fasen, van het inschatten van de dreiging tot het plaatsen van paaltjes, bankjes en hekken. Om een duidelijk beeld te krijgen van de behoeftes van gemeenten bij deze vraagstukken, organiseren wij samen met Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB) een CROW Levende Stad bijeenkomst om in kaart te brengen waar kennis en ondersteuning mist. Omdat veel gemeenten al zelfstandig kennis hebben ontwikkeld, is dit ook een uitstekende gelegenheid om elkaar te bevragen en ervaringen te delen.

Gemeente Amsterdam

Als hoofdstad én grootste gemeente van Nederland vormt Amsterdam het decor voor veel grote evenementen die door hun bezoekersaantal of cultureel karakter doelwit kunnen worden van terroristische aanslagen. Om dat te voorkomen worden tijdelijke maatregelen genomen. Tegelijk zijn er permanente maatregelen nodig om alle inwoners, studenten en toeristen die dagelijks op straat te vinden zijn, te beveiligen. Hierdoor heeft de gemeente Amsterdam veel ervaring opgedaan die ze graag zou delen met andere gemeenten en betrokkenen. Als één van de G4 heeft Amsterdam ook regelmatig overleg met Utrecht, Den Haag en Rotterdam om ervaringen en advies te delen. Dit samenwerkingsverband levert veel kennis op, en daar zullen voorbeelden van gedeeld worden op deze CROW Levende Stad bijeenkomst. Van hun ervaringen zullen niet alleen grote gemeenten profiteren; ook kleine gemeenten kunnen inspiratie opdoen en vraagstukken verkennen.

Doel bijeenkomst

Op deze bijeenkomst kunt u op een interactieve manier kennis vergaren en inspiratie opdoen. We komen er samen achter waar kennis aanwezig is en waar zij nog ontwikkeld moet worden. Een tweede doel daarbij is onderzoeken of er behoefte is aan een CROW richtlijn over de implementatie van anti-terrorisme maatregelen.

Doelgroep
Verkeerskundigen, beleidsmedewerkers en beheerders openbare ruimte, burgemeesters, medewerkers openbare orde en veiligheid, vergunningverleners, evenementenorganisatoren, politie. De bijeenkomst is niet bedoeld voor acquisitie door leveranciers van personeel of materieel.

Aanmelden
Deze bijeenkomst is gratis. U kunt u hier aanmelden.

De locatie (Koningszaal De Bazel, Vijzelstraat 32, 1017 HL, Amsterdam) is goed bereikbaar met het openbaar vervoer vanaf de tramhaltes Muntplein, Vijzelgracht en Prinsengracht is het ca. 2 min lopen naar de Bazel. Er is een aantal parkeergarages is de buurt van De Bazel. Klik hier voor meer informatie.

Programma

13.00 uur           Welkom en opening door Gemeente Amsterdam

De dagvoorzitter geeft aan wat het doel is van deze bijeenkomst: inventariseren waar de vragen liggen.

13.10 uur          Kennismakingsronde per deelnemende organisatie

13.30 uur           Presentatie NCTV: dreigingsniveaus, voorbeelden en maatregelen

                        Wat is er gaande in Europa? Welke dreigingen bestaan er?

13:50 uur           Presentatie Paul van Soomeren (SVOB)

                        Welke maatregelen worden er in Europa en Nederland toegepast?

14:05 uur           Presentatie Heiko Miskotte (Amsterdam)

Wat zijn de ervaringen van gemeenten, specifiek van Amsterdam?

14:20 uur          Pauze

14.35 uur          Workshops: 2x 40 minuten + wisseltijd

Iedere workshop start met een korte pitch van de speker. Het doel is om te prikkelen, vragen te stellen en in kaart te brengen waar gemeenten tegenaan lopen. Alle vragen die opkomen worden genoteerd.

Ronde 1:

  • Workshop 1: Event safety institute

Tijdelijke maatregelen

  • Workshp 2: Mobycon/Dick van Veen

Permanente maatregelen

15.15 uur          Wisseltijd

15:15 uur          Ronde 2:

Workshop 1: SVOB
Inpassing van maatregelingen, sociale veiligheid, denkwijze. Lees ter voorbereiding eventueel het onderzoeksrapport dat hierover is verschenen: http://www.veilig-ontwerp-beheer.nl/publicaties/bloembak-betonblok-of-paaltje/view

  • Workshop 2: NCTV

Invloed op beleving

16.00 uur           Centrale terugkoppeling van de workshops

Inventarisatie van de kennisbehoefte en vragen die leven bij gemeenten. Wat is onze opdracht?

16.30 uur          Afsluiting en borrel

                      

Meer nieuws ›