Bezwarencommissie Haaksbergen: deel bezwaren tegen monstertruckevenement gegrond

Bezwarencommissie Haaksbergen: deel bezwaren tegen monstertruckevenement gegrond

De Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Haaksbergen deed op 19 januari 2015 uitspraak over de bezwaren die zijn ingediend tegen het besluit van de gemeente Haaksbergen om een vergunning te verlenen voor het evenement Auto- en Motorsportief op 28 september 2014. De bezwarencommissie acht een deel van de bezwaren ontvankelijk en gegrond, omdat er door het evenement fundamentele rechten van direct belanghebbenden zijn geschonden. Volgens verschillende bronnen vergroot deze uitspraak de kans dat de gemeente Haaksbergen aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade die ten gevolge van het evenement is ontstaan.

Alle adviezen van de commissie staan op de website van de gemeente Haaksbergen.

Meer nieuws ›