Beantwoording Kamervragen Besluit BGBOP

Beantwoording Kamervragen Besluit BGBOP

In de beantwoording van Kamervragen over de toegankelijkheid van evenementen en vluchtroutes voor bezoekers met een beperking verwijst Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) uitdrukkelijk naar de zorgplicht van organisator en gemeente. De Kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van het signaal dat in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Besluit bgbop) onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van personen met een beperking.

Minister Grapperhaus stelt dat het Besluit bgbop binnen de wettelijke grondslag van de Wet Veiligheidsregio’s enkel de brandveiligheid aangaat. Het onderwerp toegankelijkheid van terreinen zoals festivals is hiermee niet geregeld in landelijke regelgeving. Dit impliceert dat een gemeente in het licht van de evenementenvergunning zelf nadere eisen over zaken als toegankelijkheid kan stellen.

Ook refereert de Minister aan de primaire verantwoordelijkheid van de organisator voor de veiligheid van álle bezoekers, dus ook voor de veiligheid van mensen met een beperking. In het licht van deze zorgplicht moet de organisator er voor zorgen dat mindervaliden het evenement veilig kunnen bezoeken. Een concrete risicoanalyse moet hier uitsluitsel over geven, waarna op basis van de aanwezige risico’s de juiste maatregelen kunnen worden genomen. De gemeente dient, als vergunningverlener, vervolgens te bepalen of de risico-inschatting door de organisator en de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om de veiligheid van álle bezoekers te borgen.

De Minister ziet vooralsnog geen aanleiding om het Besluit bgbop op dit onderwerp aan te passen en daarmee meer duidelijkheid over het borgen van de toegankelijkheid op terreinen en evenementen te creëren. Wel zegt hij toe met de belangenorganisaties voor personen met een beperking in contact te treden om samen met hen te bezien waar verbeteringen in regelgeving mogelijk zijn.

Meer nieuws ›