Antwoord Plasterk op kamervragen: Amvb in januari te verwachten

Antwoord Plasterk op kamervragen: Amvb in januari te verwachten

In antwoord op kamervragen over onnodige regeldruk op evenementen, heeft minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk aangegeven dat de Algemene maatregel van Bestuur ‘Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ naar verwachting per 1 januari 2018 in werking treedt. Deze AmvB vervangt de gemeentelijke brandbeveiligingsverordeningen.

Lees de kamerbrief

Meer nieuws ›