Analyse toont een toename van ongevallen met crowds

Analyse toont een toename van ongevallen met crowds

Wetenschappers Claudio Feliciani, Alessandro Corbetta, Milad Haghani en Katsuhiro Nishinari voerden een analyse uit van de trends in ongevallen met crowds. Deze analyse is gebaseerd op een database met crowd-ongevallen van de periode 1900-2019, die is ontwikkeld door middel van onderzoek van pers- en mediaberichten. Crowd-ongevallen worden gedefinieerd als situaties waarin massale bijeenkomsten van mensen leiden tot doden of gewonden. Uit de resultaten blijkt dat de frequentie van deze ongevallen de afgelopen 120 jaar is gestegen.

Er is al langer een wereldwijde trend van toenemende urbanisatie en dat leidt tot dichtbevolkte steden. Als gevolg hiervan worden crowds groter en komen ze vaker en in meer vormen voor. Een overzicht van ongevallen met crowds biedt de mogelijkheid om een algemeen beeld te krijgen van de vraag of het aantal ongevallen toeneemt, en om te beoordelen of de inspanningen van de afgelopen decennia hun vruchten hebben afgeworpen bij het helpen implementeren van preventieve maatregelen om de kans op deze ongevallen te verminderen.

Om een specifieke analyse mogelijk te maken, werden de volgende componenten beoordeeld: datum van het evenement of de bijeenkomst, land, locatie, aantal doden, gewonden, geschatte omvang van de crowd, doel van bijeenkomst en de inkomensverdeling van het specifieke land.

In de periode 1900-2019 werd een gestage stijging van het aantal ongevallen per decennium vastgesteld. Over het algemeen nemen ‘kleine’ ongevallen met minder dan 10 doden steeds meer toe, terwijl grote ongevallen nog steeds voorkomen, maar ze statistisch gezien minder vaak gebeuren. “Safety in numbers” werd ook waargenomen, wat betekent dat wanneer naar ratio’s wordt gekeken, waarbij dodelijke slachtoffers en het aantal gewonden worden gedeeld door de grootte van de crowd, er een dalende trend kan worden waargenomen met betrekking tot de grootte van de crowd.

Het rapport belicht ook de bijzonderheden van elk ongeval. Er werd een daling van het aantal sport gerelateerde ongevallen vastgesteld en een stijging van het aantal religie gerelateerde ongevallen. Daarnaast werd een stijging van het aantal ongevallen waargenomen in landen met een lager modaal inkomen, vooral in die met gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid.

De laatste conclusie die uit de analyse kon worden getrokken, was dat de frequentie van ongevallen met crowds niet meer exponentieel stijgt, ondanks of misschien als gevolg van de wereldwijde impact van internet. Technologische vooruitgang heeft het gemakkelijker gemaakt om informatie te delen en te verzamelen over gebeurtenissen die voorheen misschien niet opvallend genoeg waren om de aandacht van de wereldwijde media te krijgen.

Het onderzoek concludeert dat het nu mogelijk is om ongevallen met crowds regelmatig te monitoren om te bepalen of er voldoende regelgeving is en/of dat er strengere regelgeving nodig is om de veiligheid van de crowd bij evenementen te waarborgen. De auteurs van het artikel hopen dat de lessen die zijn geleerd in het Verenigd Koninkrijk, waar ongevallen met crowds werden geëvalueerd en hebben geleid tot een verbeterde aanpak, als voorbeeld kunnen dienen voor andere landen. Niettemin, aangezien het verhogen van de bewustwording de eerste stap naar veiligheid is, is het de wens van de auteurs dat dit artikel bijdraagt aan het bevorderen van het meenemen van voetgangersstromen bij het ontwerpen van infrastructuur waarin grote crowds zich kunnen verzamelen en verplaatsen. De inzichten verkregen uit dit onderzoek kunnen helpen bij het ontwikkelen van diagnostische kennis en het vergroten van het bewustzijn over de risico’s van ongevallen met crowds die zich op allerlei plaatsen kunnen voordoen.

Ben je geïnteresseerd in het hele artikel? Klik op deze link.

Meer nieuws ›