AmvB Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen gepubliceerd

AmvB Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen gepubliceerd

Op dinsdag 12 oktober 2017 is de Algemene maatregel van Bestuur ‘Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ (AmvB Bgbop) gepubliceerd in het Staatsblad. Het besluit zal daarmee naar verwachting op 1 januari 2018 in werking treden.

De maatregel stelt wettelijke regels aan de wijze waarop brandveiligheid moet worden gewaarborgd op andere plaatsen dan gebouwen, waaronder evenemententerreinen en de tijdelijke bouwwerken die daar worden geplaatst. De maatregel bevat verschillende wijzigingen ten opzichte van eerdere normeringen voor brandveiligheid op evenementen, die veelal waren geschoeid op het Bouwbesluit 2012 en lokale of regionale richtlijnen. Met de inwerkingtreding van de maatregel worden de wettelijke normen leidend en komen de regels die op deze punten in lokale brandbeveiligingsverordeningen waren opgenomen, te vervallen. Nieuw in deze AmvB is de wettelijke verplichting tot het organiseren van basishulpverlening op evenementen en andere plaatsen.

Lees hier de AmvB Bgbop.

 

Meer nieuws ›