Afsprakenkader en handreiking dragen bij aan verantwoord winkelen in coronatijd

Afsprakenkader en handreiking dragen bij aan verantwoord winkelen in coronatijd

Met het oog op de aanstaande verruiming waardoor per 28 april niet essentiële winkels onder voorwaarden weer open mogen, hebben de brancheorganisaties afspraken gemaakt met het kabinet en gemeenten over veilig winkelen en veilige winkelgebieden. Het reguleren van drukte binnen, voor en tussen de winkels is van groot belang om het besmettingsrisico in coronatijd controleerbaar te houden.

Afsprakenkader Naleving en Handhaving

INretail en het Vakcentrum hebben samen met de andere brancheorganisaties afspraken gemaakt met het kabinet, die zijn vastgelegd gebundeld in het ‘Afsprakenkader Naleving en Handhaving Verantwoord Winkelen’. Doel van dit kader is om alle voorwaarden en afspraken in één opslag duidelijk te maken, zodat ieder weet wie waarvoor verantwoordelijk is. Het kader benadrukt maatwerk en samenwerking tussen betrokken partijen in de openbare ruimte.

Het afsprakenkader komt met een set bijlages:

  • ‘Richtlijn Winkelen en de openbare ruimte’ (19-03-2021)
  • ‘Winkelen voor mensen met een beperking’ (19-03-2021)

Zo is nu bijvoorbeeld afgesproken dat via stewards en/of gastvrouwen/ gastheren de naleving van de richtlijnen en coronamaatregelen worden bevorderd in het winkelgebied in weekenden en op andere drukke momenten met een minimum van één steward/gastheer/gastvrouw per 25 winkelvoordeuren.

Handreiking Verantwoord Bezoek Winkelgebied

Om het afsprakenkader op een goede manier uit te kunnen voeren is de eerder uitgebrachte handreiking ‘Verantwoord Bezoek Winkelgebieden’ geactualiseerd. Deze gaat een stap verder dan eerdere afspraken met betrekking tot het verantwoord openen van de winkels, omdat daarin nu ook nadrukkelijk uitwerking wordt gegeven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de buitenruimte. In deze handreiking is ook uitwerking gegeven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid die ondernemers(verenigingen) en gemeente samen hebben in de publieke ruimte tussen de winkels. Dit is de plek waar winkelend publiek elkaar het vaakst treft en de kans bestaat dat het naleven van de afstandsnorm in het gedrang kan komen.

Het afsprakenkader en de handreiking bieden voor gemeenten concrete handvatten om nog meer dan bij de eerste heropening in samenwerking met de ondernemers een plan van aanpak op te stellen om samen het veilig winkelen mogelijk te maken. Zowel het afsprakenkader als de handreiking zijn te downloaden via de website van Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS): https://platformdenieuwewinkelstraat.nl/nieuwsbericht/landelijk-afsprakenkader

 

Meer nieuws ›