Implementatie nieuwe regels brandveiligheid evenementen

Per 1 januari 2018 treedt de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (BBGBOP) in werking. Voor evenementen stelt de AMvB op vele fronten nieuwe regels. Vanwege de inwerkingtreding per 1 januari is het zaak dat gemeenten hier op korte termijn kennis van nemen en ook in beeld krijgen wat de implicaties zijn voor de lokale en regionale aanpak van brandveiligheid van evenementen.

ESI biedt met de workshop ‘implementatie nieuwe brandveiligheidsregels evenementen’ een programma waarin deelnemers inzicht krijgen in de procedures en nieuwe normen op het gebied van brandveiligheid van overige plaatsen en de veranderingen die de nieuwe wetgeving tot gevolg heeft. Deelnemers gaan tijdens de workshop met elkaar aan de slag om de implicaties van AMvB op verschillende deelgebieden te doordenken.

Na het volgen van de workshop is de deelnemer in staat om:

 • aan te geven welke gevolgen de AMvB in algemene zin heeft voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van brandveiligheid op evenementen;
 • inzichten in de procedurele veranderingen te beschouwen in het licht van de eigen lokale context en de gevolgen hiervan in kaart te brengen;
 • te herkennen op welke deelaspecten van brandveiligheid nieuwe regels gelden ten opzichte van de voorgaande lokale/ regionale normenkaders;
 • de nieuwe regels voor brandveiligheid te gaan gebruiken als wettelijk kader bij vergunningverlening, toezicht en handhaving;
 • te herkennen hoe en wanneer aanvullende voorschriften nodig kunnen zijn en op welke wijze eventuele aanvullende voorschriften kunnen worden gesteld.
 • Doelgroep: vergunningverleners, adviseurs risicobeheersing, preventisten, toezichthouders.
 • Omschrijving:eendaagse workshop waarin u de ins en outs van de nieuwe AMvB BGBOP en de gevolgen van de nieuwe regels voor uw werkt leert kennen..
 • Inhoud: theorie, groepsdiscussies, presentaties
 • Duur: 1 dag
 • Aantal deelnemers: maximaal 30
 • Prijs: € 2.200,00 exclusief BTW
 • Begeleiding: ESI

Programma

Juridische status AMvB en relatie met de APV en overige wet- en regelgeving

Gevolgen AMvB voor procedure voorafgaande overheidstoetsing

Gevolgen AMvB voor toezicht en handhaving

Oude en nieuwe regels voor brandveiligheid op evenementen: thematische beschouwing op de belangrijkste wijzigingen

Discussieronde in groepen op thema

Plenaire presentatie bevindingen per groep

Conclusies en agenda voor lokale implementatie

 

Interesse in een incompany workshop? Vraag een offerte aan.

 

In contact met ESI

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Je kunt bellen naar ESI op 085 - 401 8122. Wil je dat een adviseur van ESI contact met je opneemt? Laat dan hieronder jouw gegevens achter.