Van regelgericht naar risicogericht vergunnen van evenementen

Van regelgericht naar risicogericht vergunnen van evenementen

In samenwerking met Gemeente.nu schrijven Syan Schaap en Rik Voogt blogs over onderwerpen die aan bod komen tijdens het jaarcongres evenementenveiligheid op 2 november in Apeldoorn.

 

Met de introductie van het begrip ‘risicobeheersing’ rond het jaar 2000 is het misverstand ontstaan dat enkel de overheid verantwoordelijk is voor het organiseren en afdwingen van veiligheid en dat risico’s beheerst of zelfs volledig overwonnen kunnen worden. Het Veiligheidsberaad vraagt in haar visiedocument ‘samen naar een echte co-productie’ (2015) om een scherpere focus op de werkelijke risico’s, een adequate wijze om deze te beïnvloeden en een passende verdeling van verantwoordelijkheden. Het wordt tijd om deze zienswijze consequent toe te passen in de aanpak van vergunningverlening van evenementen.

 

Processen tot vergunningverlening zijn over het algemeen overwegend regelgericht. Dit is het gevolg van de forse inzet door de overheid op het besturen via regelgeving sinds de tweede helft van de vorige eeuw. Bij de vergunningverlening voor evenementen komt dit vaak tot uiting in een starre, normatieve beoordeling van initiatieven. De vergunning kent vaak strikte voorwaarden c.q. voorschriften op basis van wettelijke normstellingen en richtlijnen. De huidige complexiteit en diversiteit in risico’s is de oorzaak van door organisatoren ervaren regeldruk. De regelgerichte benadering past namelijk lang niet altijd op de gesignaleerde risico’s. Dit kan als gevolg hebben dat gemeenten regels onjuist toepassen, regels lenen uit andere domeinen of zelf nieuwe regels opstellen. De regeldruk ontstaat door de toename aan regels die dit tot gevolg heeft en door de soms grote verschillen die deze aanpak oplevert tussen de gemeenten onderling.

…..

De volledige blog is te lezen op gemeente.nu: Van regelgericht naar risicogericht vergunnen van evenementen.

Heeft u vragen n.a.v. deze blog? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@esi.email.

Meer nieuws ›