Vechtsportgala’s als evenementen?

Evaluatie 2017: evenementenveiligheid volop in ontwikkeling

VenloStormt 2017: risico’s en verantwoordelijkheden

Inrijdbeperkende maatregelen op evenementen: praktische uitvoering

Regulering vechtsportgala’s: handreiking voor gemeentelijk beleid

Demonstratie op een evenement: dilemma of tactiek?

Inrijdbeperkende maatregelen op evenementen: weloverwogen keuzes maken

Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen roept vragen op

Veilige in- en uitstroom: ook voor mindervalide bezoekers?

Toezicht en handhaving op kleine evenementen: ervaringen uit Amersfoort

De verkeersregelaar: regels en richtlijnen voor organisatoren

Veiligheid kermisattracties; balans tussen zelfregulering en adequaat toezicht

Veiligheid van vrouwen op evenementen

Evenementen beschermen tegen een aanslag, enkele tips

Prioritering in het licht van de toezichtsparadox

Communiceren over dreigingen: wordt een sms-alert straks ‘normaal’?

Crowded Places Guidance (UK, 7 juni 2017)

Leergang evenementenveiligheid brengt de basis op niveau

Natuurlijk, een afwegingskader bij evenementen

Het ultieme feest na 18 jaar: crowd management bij het kampioenschap van Feyenoord

1.000.000 abonnees

Kennis delen bevordert samen werken aan veilige evenementen

Feestdagen in Hong Kong: crowd management als keiharde voorwaarde

Interactie als sleutel voor veilige evenementen

Rapport RIVM: Kleurpoeders en veiligheid

Lachgas: een nieuwe uitdaging voor de veiligheid op events?

Omgevingsrecht en evenementen

Wat betekent het profiel van uw evenement voor de mobiliteitsplanning?

Evenementen weerbaar tegen terrorisme – nuttige tips uit de UK

Handreiking risicomanagement terrorisme op grote evenementen (UK)

Event Safety Update | December 2016

Evaluatie HEV: wens om meer hulp bij evenementenveiligheid

Evaluatie Handreiking Evenementenveiligheid (IFV)

De last van de verantwoordelijkheid bij evenementen

Nieuwsbrief November 2016

Ervaring wijst uit: de doorleefsessie heeft echt impact!

Aandachtspunten voor het afsluiten van vrij toegankelijke evenementen

Richtlijnen Evenementenbeveiliging

Mobiliteitsmanagement bij evenementen: succes- of faalfactor

Veiligheid op de kermis houdt gemeenten bezig

De Arbowet en evenementen met vrijwilligers

Nieuwsbrief Augustus 2016

Voorbereiding op terreurdreiging: lessen uit het verleden

Nieuwe weigeringsgrond evenementenvergunning vraagt om nadere duiding

Nieuwsbrief Juli 2016

Mobiliteitsmanagement: (hoe) zijn we voorbereid op slecht weer?

Roskilde: 16 jaar later

Crowd Science: Safety and Risk Analysis (artikel)

Nieuwsbrief Juni 2016

Crisisbeheersing op evenementen: leren en verbeteren

Crowd science: theorie voor de praktijk

Voorkom dat het feest in het water valt

Signage op evenementen: maak het zichtbaar!

Handhavers en evenementenveiligheid

Event Safety Guide, Swedish Civil Contingencies Agency

Nieuwsbrief April 2016

Inzet van verkeersregelaars bij evenementen

Maximale publiekscapaciteit? Kijk ook naar verkeer en vervoer!

Veiligheid heeft de aandacht, maar hoe nu verder?

Nieuwsbrief maart 2016

Opnieuw moet het beter, maar hoe?

Rapport Inspectie Veiligheid & Justitie en IGZ vergunningverlening publieksevenementen (2016)

Leidraad Alcohol en Drugs bij Evenementen

Thesis: Evenementen in basisteam Maas & Leijgraaf: met negen gemeenten samenwerken aan veiligheid

Nieuwsbrief februari 2016

Vijf basisvoorwaarden voor een veiligheidsnetwerk

Evenementen en het bestemmingsplan… Hoe zit het nou eigenlijk?

Inzet van brandwachten op evenementen

Nieuwsbrief januari 2016

Mobiliteit is big business?

Risicomanagement schaatstoertochten

Richtlijnen en voorwaarden voor inrichting vaste EHBOposten bij evenementen

Nieuwsbrief december 2015

Politie en evenementen – Feiten, ervaringen en goede werkwijzen

Amsterdams beleidskader dance events (mei 2015)

Van incidentpolitiek naar structurele verbetering

Van papier naar praktijk: de safety audit

Nieuwsbrief november 2015

De evenementenvergunning en het privaatrecht: hoe zit het?

Kader Evenementenveiligheid Veiligheidregio Haaglanden

Voedselbereiding op evenementen

Wachtrijen op evenementen

Richtlijn voor constructieve toetsingscriteria bij een aanvraag voor een evenementenvergunning

Brandproeven kleurpoeder (onderzoek Brandweer Amsterdam)

Brandproeven kleurpoeder: hoe onschuldig is kleurpoeder?

Nieuwe regelgeving voor in- en uitstroom

Hadj 2015: een terugblik

RISKOM: leer werken met een eenvoudige maar grondige risicoanalyse

Crime in Crowds

Haaksbergen… en u

Landelijke handreiking geneeskundige advisering bij publieksevenementen

LCHV: Legionellapreventie voor publieksevenementen

Strategische verkenning uitgaansdrugs 2015

Managing to avert disaster: Explaining collective resilience at an outdoor music event

Doorleefsessie test samenwerking en crisismanagement

Monster truck ongeval Haaksbergen: rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid

Crowd management bij extreem weer

Event Risk Management ook voor bedrijfsevenementen?

Fire Safety risk Assessment – Open air events and venues

Van afval naar grondstof met gesloten materialenkringlopen

Brochure ‘Veilige evenementen’ voor organisatoren (Zuid-Limburg)

Julie’s Bicycle Practical Guide: Waste Management

Julie’s Bicycle Practical Guide: Water Management

Julie’s Bicycle Practical Guide: Productions and Exhibitions 2015

Multidisciplinair invulformulier evenementen

G.K. Still: DIM-ICE model

Aandachtspunten voor een goede crowd flow

Van incidentpolitiek naar structurele verbetering

Ordeverstoringen en groepsgeweld bij evenementen en grootschalige gebeurtenissen

Opsporing bij evenementen

Intelligence bij evenementen

Handreiking Vergunningverlening Evenementen Nijmegen (2014)

Risicoanalyse, basis voor een veilig evenement

Handreiking evenementen en brandveiligheid Zeeland (2013)

Brochure kermissen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Wanneer wordt drukte een probleem?

Keuzewijzer Evenementenveiligheid (Het CCV)

Handreiking Evenementenveiligheid deel III

Event Safety Guide (UK, 2nd edition 1999)

Veiligheidseisen International Monster Truck Racing Association

CIV jaaroverzicht 2013/2014

Evenementen veiliger maken? Benut bestaande kennis!

“Green is the new black” in festivalland

Brochure voor organisatoren in Zuid-Limburg

Leidraad Veiligheid Publieksevenementen (NIFV)

9 years GHB-related incidents during rave parties in The Netherlands

Gezondheidsbescherming bij publieksevenementen onvoldoende geborgd (IGZ)

Hygiënerichtlijn voor Publieksevenementen LCHV

Handreiking Veiligheid Evenementen Amsterdam 2010