Vergunningverlener evenementen

02 feb 2021 - 04 feb 2021 / 08:00 - 16:00 uur

De juiste basis voor sterke vergunningverlening van evenementen

Deze cursus is bedoeld voor de vergunningverlener die de juridische basis op minimaal MBO 4-niveau beheerst en behoefte heeft aan praktijkgerichte versterking van kennis en vaardigheden op het gebied van vergunningverlening bij evenementen. Bij de vergunningverlening van evenementen is het van belang om de politiek-bestuurlijke context goed te kennen en vakinhoudelijk voldoende onderlegd te zijn om een aanvraag te beoordelen, adviezen in te winnen en veiligheidsplannen te kunnen beoordelen. Jouw rol als vergunningverlener is om namens het bevoegd gezag risicoafwegingen te maken en te bepalen onder welke voorwaarden een activiteit veilig kan plaatsvinden.

Het Event Safety Institute biedt deze nieuwe driedaagse cursus aan en zet daarmee de standaard voor de kennis en vaardigheden waarover een gemeentelijke vergunningverlener dient te beschikken bij het behandelen van aanvragen voor evenementenvergunningen. De verantwoordelijkheid van de vergunningverlener op dit dossier is in de afgelopen jaren sterk gegroeid en daarbij hoort ook een gedegen, op de dagelijkse praktijk afgestemde, opleiding.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kan de deelnemer:

 • het proces van vergunningverlening beschrijven aan de hand van de Algemene wet bestuursrecht en de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid 2018;
 • zelf de procesplanning proactief vormgeven, in overleg met de aanvrager;
 • taken en verantwoordelijkheden binnen het evenementenproces duiden, zowel de verantwoordelijkheden binnen de gemeente als de verantwoordelijkheden die de organisator en de adviserende diensten toekomen;
 • aangeven hoe de APV en gemeentelijk evenementenbeleid de mogelijkheden en beperkingen voor evenementen bepalen;
 • aangeven hoe de gemeente bepaalt aan welke diensten om advies kan worden gevraagd bij het beoordelen van uiteenlopende soorten activiteiten en situaties op evenementen;
 • een sterke evenementenvergunning opstellen, juridisch alsook inhoudelijk;
 • aangeven hoe een aanvraag bij de intake moet worden beoordeeld op kwaliteit en compleetheid, en hierbij het verschil tussen ontvankelijkheid en compleetheid duiden;
 • herkennen voor welke situaties binnen de gemeentelijke organisatie nadere afspraken moeten worden gemaakt, in het kader van interne opschaling en betrokkenheid van de burgemeester;
 • in overleg met de afdeling Toezicht bepalen waar de prioriteiten voor toezicht handhaving moeten worden gesteld en hoe er in het kader van toezicht zal worden opgetreden bij voorzienbare situaties op een evenement.

Incompany

Het is ook mogelijk om de cursus incompany te organiseren, voor groepen tot 15 deelnemers. Tijdens de cursus sluiten we aan op gemeentelijk beleid en de APV. Teven is er voldoende ruimte om evenementen, aanvragen en veiligheidsplannen te behandelen die in de eigen gemeente aan de orde zijn. Door de cursus op eigen locatie te volgen, kan jouw team samen leren en de kennis op de eigen praktijk toepassen.

Informeer bij ESI maar de mogelijkheden.

 • Doelgroep: vergunningverleners APV/ Bijzondere wetten/ evenementen
 • Omschrijving: basiscursus voor de gemeentelijke vergunningverlener publieksevenementen, waarin alle aspecten aan bod komen die nodig zijn om het werk op een eigentijdse manier invulling te kunnen geven
 • Vereiste voorkennis: minimaal MBO 4 werk- en denkniveau, bij voorkeur met een juridische basisopleiding (Algemene wet bestuursrecht)
 • Inhoud: boek ‘Evenementen in de praktijk’, lesmateriaal, oefencasussen (sheets en achtergronddocumentatie worden digitaal verstrekt)
 • Duur: 3 dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur
 • Planning: de leergang in open inschrijving vindt plaats op 2, 3 en 4 februari 2021
 • Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
 • Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 15
 • Prijs: € 1.495,00 per persoon ex BTW incl. lunch en dranken (Incompany: informeer bij ESI naar de mogelijkheden)
 • Begeleiding: Marco van der Schaft (ESI) en Daniël Schipper (ESI)

Ben je van plan om je in te schrijven voor deze module en heb je vragen op het gebied van faciliteiten voor toegankelijkheid, dan kan je mailen naar info@esi.email.

Dag 1: het evenementenproces, taken en verantwoordelijkheden

 • De juridische basis voor de vergunningverlening bij evenementen
 • Relevante wet- en regelgeving bij evenementen
 • De besluitvormingsprocedure Algemene Wet bestuursrecht
 • Het procesmodel Handreiking Evenementenveiligheid 2018
 • Taken, rollen en verantwoordelijkheden
 • Samenwerking met de partners en verwachtingen.

Dag 2: Intake, behandelaanpak en interactie met de aanvrager

 • Intake, aanvraag en planning van het proces
 • Bepalen van de behandelaanpak
 • Omgaan met adviezen: dilemma’s, tegenstrijdigheden en grijze gebieden
 • Interactie met de organisatoren
 • Het opstellen van een sterke handhaafbare vergunning
 • De inzet van Toezicht en handhaving

Dag 3: risicoanalyse, omgaan met adviezen, planning en toezicht op evenementen

 • Beoordelen van veiligheidsplannen; waar op te letten
 • De basis voor de multidisciplinaire risicoanalyse
 • Overleg, opschaling en bestuurlijke betrokkenheid
 • Samenloop in de gemeentelijke belangen
 • Oefenen met de aangereikte methodieken en het proces

Daniël Schipper

Daniël Schipper heeft jaren lange ervaring als Evenementenmanager bij de gemeente Amsterdam. Hij was betrokken bij veel grote evenementen, o.a. de troonswisseling, Sail en Koningsdag en heeft inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming van het Amsterdams beleidskader voor evenementen.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Vergunningverlener evenementen

Inschrijven

€ 1.495,00 Excl. BTW