Crowd management (basis)

Tijdens deze eLearning krijg je de belangrijkste basisinzichten aangereikt over het omgaan met crowds op drukke plaatsen zoals evenementen, drukke winkelgebieden, toeristische hotspots en vermaaklocaties. De focus in deze module ligt op het herkennen van risico’s, de analyse van crowd risico’s en het planmatig werken aan crowd management. Je leert de theorie kennen over drukte, publieksdichtheid, doorstroming en bezoekersgedrag. Je leert hoe je een analyse van de publiekscapaciteit kunt maken en wat de grenzen zijn aan de veiligheid. Verder krijg je inzichten over crowd management in noodsituaties.

Je leert in deze eLearning ook de DIM-ICE methodiek kennen, een internationaal veel gebruikte tool voor de analyse van de veiligheid van drukke plaatsen. De factoren in dit model worden ieder apart behandeld en bij elkaar gebracht in een matrix. In de eindoefening leer je de observaties op de juiste plek neerzetten in het model. 

  • Doelgroep: veiligheidsverantwoordelijken van evenementen, drukke stadscentra, winkelgebieden en toeristische hotspots, private veiligheidsadviseurs en veiligheidscoördinatoren, adviseurs van veiligheidsregio’s en politie, medewerkers vergunningverlening en OOV van gemeenten
  • Omschrijving: eLearning waarin je de basis van crowd management leert kennen en een risicoanalyse volgens de DIM-ICE methodiek leert uitvoeren
  • Inhoud: theorie, DIM-ICE methodiek, online oefeningen en een afsluitende toets
  • Duur: 45 minuten, exclusief oefeningen
  • Waar en wanneer: de eLearning kan op ieder moment thuis, op het werk of onderweg bekeken worden
  • Prijs: € 125,00  ex btw per persoon
  • Start: nadat de facturatie is voldaan kan je starten met de eLearning

Ben je van plan om je in te schrijven voor deze module en heb je vragen op het gebied van faciliteiten voor toegankelijkheid, dan kan je mailen naar info@esi.email.

Tijdens de eLearning wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Crowd management in noodsituaties
  • Statische en dynamische crowds
  • Inzet van simulatiestudie

‹ Terug naar workshops & opleidingen Crowd management (basis)

Inschrijven

Tickets

Na inschrijving ontvang je een code om in te loggen op www.esi-academy.com

€ 125,00 Excl. BTW

Registration Information