Workshop ESI Jaarcongres 2023: Voetbalveiligheid – voetbal als evenement

Workshop ESI Jaarcongres 2023: Voetbalveiligheid – voetbal als evenement

Tijdens het ESI jaarcongres op 9 maart 2023 in theater Flint in Amersfoort kun je dit jaar weer kiezen uit een uitgebreid workshopaanbod. Komende periode geven we middels interviews met de sprekers meer informatie over deze sessies. Om bezoekers een weloverwogen afweging te laten maken uit dit aanbod trappen we deze blog-serie af met de eerste workshop: Voetbalveiligheid – voetbal als evenement.

Frank Wijnveld, directeur van CrowdProfessionals en adviseur van de UEFA, KNVB en diverse stadions en clubs geeft op het ESI Jaarcongres een workshop over voetbalveiligheid. Hij gaat hier in op de relatie tussen crowd management en de bouwnorm van voetbalstadions. De hoeveelheid supporters, in combinatie met het gedrag dat zij vertonen, kan leiden tot incidenten zoals we die kennen van het NEC-stadion.  Voetbal zou vanwege de vele paralellen volgens Wijnveld moeten worden gezien als een evenement als het gaat om vergunningverlening, veiligheidsvereisten en integrale organisatie.

Door Wijnvelds ervaring heeft hij goed zicht op de risico’s, maar ook de best practices van voetbalveiligheid. Met de ervaring vanuit zijn werk bij de politie en voor PSV is hij sinds 2013 als UEFA security officer zichzelf verder gaan verdiepen in voetbalveiligheid: ‘’Ik heb het geluk dat ik sindsdien in veel Europese landen heb gezien hoe er omgegaan wordt met safety en security, maar ook met service.’’  

Actualiteiten

In de relatie tussen crowd management en de bouwnorm van voetbalstadions is iets merkwaardigs opgevallen. De Nederlandse bouwnorm is een stuk lager dan de norm in bijvoorbeeld Engeland. De aanwezigheid van meer mensen op een tribune in combinatie met bezoekersgedrag, zoals springen, leidt ertoe dat op een aantal plaatsen de belasting van de constructie soms wel tot tweemaal hoger is dan waarvoor de constructie gebouwd is. ‘’Zo bezien verdient het incident bij NEC nadere verdieping en daar wordt dan ook aan gewerkt!’’

Wijnveld vervolgt: ‘’Waar we de afgelopen 20 jaar de focus hebben gehad op de inzet van security en politie, is er nu veel meer aandacht nodig voor het aspect safety. Dat neemt niet weg dat we ook op het gebied van handhaving uitdaging hebben.’’ Post COVID is het gedrag in stadions namelijk negatief veranderd. Er wordt veel meer (bier) gegooid, vuurwerk gebruikt en we zien een toename van discriminatoire spreekwoorden. ‘’Daarom is er ook veel meer aandacht nodig voor de inzet van de stewarding en beveiliging.’’

Samenwerken aan veilige evenementen

Het thema van het congres is Samenwerken aan veilige evenementen. Voor Wijnveld kan voetbal alleen veilig door dit in samenwerking te organiseren: ‘’Juist bij voetbal zien we dat de uitdagingen zowel binnen als buiten het stadion plaatsvinden. Wanneer iedere stakeholder eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed invult is er kans op een succesvolle aanpak.’’ Tegelijkertijd erkent Wijnveld de uitdaging van krapte in personele invulling, zowel aan de zijde van de overheid als aan de zijde van de betaalde voetbalorganisaties.

‘’Voetbal moet gezien worden als een evenement, maar de praktijk leert dat voetbal vaak ‘status aparte’ heeft, waardoor de toetsing en controle van zowel de hardware (infrastructuur) als de software (organisatie) veel minder gecontroleerd wordt dan wij gewend zijn in het evenementendomein.’’ Ook met de vergunning wordt anders omgegaan. ‘’Vreemd genoeg zijn we wekelijks getuige van een diversiteit aan incidenten. Het lijkt soms alsof binnen voetbal dit een geaccepteerd gegeven is‘’, aldus Frank Wijnveld.

Voor wie?

Als het gaat om vergunningverlening, veiligheidsvereisten en de integrale (publiek-private) organisatie zijn er veel paralellen met evenementen. In deze workshop wordt ingegaan op deze overeenkomsten en verschillen. Dat maakt dat de materie zeer interessant is voor mensen werkzaam binnen gemeente, politie en hulpdiensten.

Meer nieuws ›