Workshop ESI Jaarcongres 2023: Total Loss Festival: hoe schat je risico’s in bij een nieuw evenement?

Workshop ESI Jaarcongres 2023: Total Loss Festival: hoe schat je risico’s in bij een nieuw evenement?

Tijdens het ESI jaarcongres op 9 maart 2023 in de Flint in Amersfoort kun je dit jaar weer kiezen uit een uitgebreid workshopaanbod. Komende periode geven we middels interviews met de sprekers meer informatie over deze sessies. We introduceren graag een nieuwe workshop: Total Loss Festival: hoe schat je risico’s in bij een nieuw evenement?

Inger Betting, werkzaam bij Matrixx Events, zal samen met Rick Mensen, Event Safety Institute, tijdens deze sessie spreken over de verschillende facetten van een nieuw evenement. Gezamenlijk risico’s inschatten, zonder de ervaring van voorgaande edities, en de nodige maatregelen daarvoor nemen. Wat draagt bij aan een veilig verloop van een evenement? Hoe zorg je dat 35.000 bezoekers veilig van links naar rechts bewegen op het populaire nummer van Snollebollekes?

Deze workshop gaat over een belangrijk onderwerp omdat nieuwe evenementen soms worden onderschat. Volgens Inger Betting is het niet handig om geen risico’s in te schatten wanneer je een nieuw evenement organiseert. “Zeker bij een grootschalig evenement kun je beter van het ergste uitgaan zodat je dat op papier hebt staan. Je bent daar dan op voorbereid”, aldus Inger. Door te overleggen met partners over wat de stappen zijn bij een incident als brand is iedereen zich bewust van zijn taken. Hierdoor wordt voorkomen dat men tijdens een incident nog moet gaan bedenken wat er moet gebeuren en door wie?

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Theorie naar praktijk

Bezoekers van de workshop zullen, onder andere, tips krijgen over de risico’s van een nieuw evenement en hoe deze te tackelen. Verder zal Inger proberen bewustwording te creëren dat je bij de aanvraag van een evenement niet alleen doet. Je moet in dit proces rekening houden met de diverse partners.

Een trend die ook van effect is op het organiseren van een nieuw evenement is het personeelstekort en de extreme droogte. Dit heeft invloed op de inrichting van het terrein en het dienen van bezoekers. Een organisator dient hier op in te spelen om de kwaliteit van het evenement te bewaren.

Tijdens deze workshop zullen Inger en Rick uitleg geven over risico inschatting, zowel de theorie als de praktijk. “Je kan iets nog zo mooi op papier zetten, maar in de praktijk kan het anders zijn”, aldus Betting. Inger duidt hier vooral op de last-minute dingen, zoals een bosbrand die zich voordeed de avond voor het Total Loss Festival in 2022. De publieke opinie veranderde ten opzichte van de vuurwerkshow die gepland stond voor het evenement. Extra maatregelen moesten genomen worden zodat deze alsnog door kon gaan.

Voor Inger betekent goede samenwerking in de evenementenbranche fijne contacten, eerlijkheid en openheid. Dit is belangrijk zodat je met alle partners kunt sparren wanneer zich een incident voordoet en elkaar niet buiten beschouwing laat. De risico’s van een nieuw evenement en de samenwerking tussen partijen is de rode draad van deze workshop.

Wie mogen de workshop niet missen?

Dit is een interessante workshop voor vergunning aanvragers én vergunningverleners, zodat beide partijen weten wat ze niet moeten missen en op moeten letten. Voor evenementenorganisatoren die zelf ook een nieuw evenement willen organiseren kunnen ze leren van de ervaringen van het Total Loss Festival.

Meer nieuws ›