Workshop ESI Jaarcongres 2023: Ontwikkelingen Veldnorm en GHOR-advisering bij evenementen

Workshop ESI Jaarcongres 2023: Ontwikkelingen Veldnorm en GHOR-advisering bij evenementen

Welke workshops volg jij op het ESI Jaarcongres op donderdag 9 maart 2023 in theater Flint in Amersfoort? Om een weloverwogen keuze te maken uit ons workshopaanbod, geven we middels een blog-serie meer informatie over elke workshop. Dit keer in de spotlight: Ontwikkelingen Veldnorm en GHOR-advisering bij evenementen.

Hoe pas je de Veldnorm Evenementenzorg en verschillende gezondheidsrichtlijnen in de praktijk toe? Wat zijn de consequenties van de nieuwe GHOR-evenementenhandreiking voor organisatoren en gemeenten? Pim de Ruijter en Frank van Wijk gaan uitgebreid in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van gezondheid bij evenementen. Denk aan nieuwe handreiking van de GHOR, de rol van de gemeente en het omgaan met veel voorkomende onduidelijkheden, uitdagingen en discussiepunten van de Veldnorm Evenementenzorg. Tijdens deze sessie kun je gericht je vragen en uitdagingen insturen. Nieuw is dat de bezoekers voor deze workshop in een mobile EHBO-post zullen volgen!

Geen staffels, advisering is maatwerk

Een van de veel voorkomende uitdagingen uit de praktijk is dat er geen handvatten zijn om eenduidig te adviseren op aantallen. ‘We moeten af van staffels. Zes totaal verschillende plannen kunnen alle risico’s van een evenement op hun eigen manier dekken, maar het is aan de evenementenzorgorganisaties (EZO’s) dit in te richten’, aldus Pim de Ruijter. Organisatoren moeten een EZO vragen een plan te maken waarin zij risico’s in kaart brengen en op basis daarvan tot een voorstel komen van evenementenzorgverleners. Belangrijk is dat het advies dat daarna van de GHOR volgt, in plaats van regelgericht, risicogericht is.

Maar wat is voordeel van deze vorm van advisering en wat betekent het voor de gemeente? Een bekend gegeven is dat op evenementen zorgcontacten nog niet door alle EZO’s evengoed worden geregistreerd. Met het ontbreken van deze data weten we bijvoorbeeld niet hoeveel en welke contacten een specifiek evenement kent, waardoor het beoordelen van de risico’s lastiger is. Dit kan leiden tot een keuze om voor de zekerheid hoog in te zetten, wat leidt tot hoge kosten en zelfs kan leiden tot evenementen die door deze kosten niet door kunnen gaan. Van Wijk en De Ruijter willen daarvan af, maar dit heeft wel gevolgen voor gemeenten, organisatoren en GHOR-adviseurs.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Rol van gemeenten

Hoe pas je als gemeente de Veldnorm en de GHOR handreiking toe als de GHOR geen maatwerkadvies geeft? Hoe vertaal je de Veldnorm naar organisatoren, zodat zij dit in de plannen kunnen verwerken voor de vergunningaanvraag? Van Wijk ligt toe: ‘De GHOR moet in haar advies niet langer algemene teksten opnemen over maatregelen die ook al in de plannen staan. Zij zal moeten kijken waar de risico’s liggen. Als de geplande uitvoering al is beschreven zoals je het wil zien, dan stel je dat vast in je advies en is dat ook voldoende.’

Samenwerken aan veilige evenementen

Het thema van het congres is Samenwerken aan veilige evenementen. Ook deze workshop past naadloos in dit thema. Met gebruik van kennis en richtlijnen zullen gemeente, GHOR en de organisator tot een veilige uitvoering van het evenement moeten komen. De samenwerking tussen de workshopbegeleiders zit overigens ook goed. De Ruijter en Van Wijk hebben vaker in verschillende vormen samen workshops over deze materie verzorgd en zijn dus goed op elkaar afgestemd!

Wie mogen de workshop niet missen?

De workshop is heel nuttig voor vergunningverleners van gemeenten, organisatoren van evenementen, leidinggevenden van evenementenzorgorganisaties en natuurlijk voor GHOR-adviseurs. De focus ligt op de uitdagingen en discussiepunten in de advisering over gezondheid op evenementen. De inhoud van de Veldnorm mag inmiddels als bekend worden verondersteld. Vooraf kunnen deelnemers de Veldnorm, de nieuwe GHOR-handreiking en verschillende nieuwe richtlijnen doornemen. We gaan vervolgens in op de implicaties van deze richtlijnen de regionale GHOR-adviseurs en gemeenten. Alle deelnemers krijgen de kans om hun problematiek en vragen vooraf al met de workshopbegeleiders te delen, zodat zij de kans krijgen om gericht antwoord te vinden op deze vragen. Loop jij tegen soortgelijke vraagstukken aan? Dan is deze workshop voor jou!

Als bezoeker van de het ESI Jaarcongres ontvang je voor het congres van ons de mogelijkheid je bij verschillende workshops in te schrijven. Vanwege het unieke decor, zijn er maar beperkte plaatsen vrij. Dus wees er snel bij! Geen mogelijkheid om de workshop te volgen? De EHBO-post zal de gehele dag bemand zijn, zodat jij tussendoor en in de pauze een bezoek kan brengen aan deze unieke container.

Meer nieuws ›