Workshop ESI Jaarcongres 2023: Juiste samenstelling van CMT kan levens redden

Workshop ESI Jaarcongres 2023: Juiste samenstelling van CMT kan levens redden

Het ESI jaarcongres staat in het teken van de laatste ontwikkelingen op het gebied van evenementenveiligheid. Op donderdag 9 maart 2023 verzorgen we bij theater Flint in Amersfoort, onder andere, een workshop over het centraal coördineren tijdens een evenement. Weet jij de juiste samenstelling van het coördinatie- of veiligheidsteam?

Frank Wijmenga, trainer en adviseur bij Event Safety Institute, begeleidt op het ESI jaarcongres een workshop over hoe de juiste samenstelling van het coördinerende team op een evenement levens kan redden. De rode draad van de workshop zal zijn om vanuit de risicoanalyse te adviseren op de samenstelling van het team. Bezoekers van het ESI jaarcongres krijgen bij deze workshop ook een uniek kijkje in een mobiele commando unit. Beslissingen nemen onder druk tijdens een crisis vragen een omgeving die is ingericht om dit te kunnen doen.

‘De focus moet bij een crisis niet liggen op het feit dat je centraal coördineert, maar dat je de juiste mensen in het CMT hebt zitten om daarop te acteren’, aldus Frank Wijmenga. De term CMT die Wijmenga hanteert duidt op een ‘coördinatie management team’, een benaming voor het centrale team dat tijdens een groot evenement leiding geeft aan de operatie en met name de veiligheidsorganisatie. Door het land heen worden hier ook andere namen voor gebruikt en verschilt de functie en samenstelling van dergelijke teams behoorlijk. Juist daar wil Wijmenga de deelnemers bewustere keuzes in laten maken.

Incidenten en ontwikkelingen kunnen verder uit de hand lopen wanneer er te laat wordt geacteerd, dus het is belangrijk dat er binnen het CMT is afgestemd op de hoedanigheid en de verantwoordelijkheid van de betrokkene. Het veiligheidsplan dekt grotendeels de lading van risico’s op een evenementen terrein. Volgens Wijmenga is het vooral belangrijk dat je bent voorbereid op de dingen waarvan je denkt ‘als dit mij overkomt dan kan ik het niet alleen oplossen’. Als het kantelpunt van evenementenveiligheid naar de crisisorganisatie is geraakt, kan iedere ontbrekende schakel in het team, met het oog op de processen, fataal zijn.

‘Als je niet kiest voor de juiste samenstelling van het CMT, dan kost dat je mogelijk levens. Dat zou voor mij al reden genoeg zijn om deze workshop te volgen’, aldus Frank Wijmenga. De rode draad van de workshop zal zijn om vanuit de risicoanalyse keuzes te maken over de samenstelling.

De workshop zal plaatsvinden op een unieke locatie: namelijk in of voor een mobiele commando-unit. In geval van crisis is het belangrijk dat alle faciliteiten aanwezig zijn in de unit om tijdens een crisis goed te kunnen coördineren. Het is voor Frank van belang hij zich thuis voelt in zo’n commando-unit. ‘Als het spannend wordt dan moet de deur dichtgaan en moet ik ongestoord mijn ding kunnen doen.’

Toekomst van evenementenveiligheid

‘Een trend die ik veel zie is dat de hulpverlenende diensten steeds meer afwezig zijn in de preparatie en uitvoering tijdens evenementen wegens een capaciteitsgebrek. Je zult hierdoor kostbare tijd verliezen als je toch moet acteren’, aldus Wijmenga. Wat centraal moet staan is: wat zijn mijn risico’s en welke partners heb ik daarvoor nodig? Hierbij helpt het wanneer van tevoren een goede risicoanalyse gedaan wordt omdat deze laat zien welke partners er nodig zijn en wie in een CMT dient te zitten. Immers: “je doet deze analyse toch niet voor niets!”

Frank Wijmenga ziet ook vaker gebeuren dat goede beveiligingsbedrijven in het gat springen dat is ontstaan door de afwezigheid van brandweer, politie en/of ambulance. Deze beveiligingsbedrijven bieden ook extra diensten aan, zoals het bieden van eerste hulp. ‘Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit en kwantiteit van de beveiliging’.

Samenwerken aan veilige evenementen

Het thema Samenwerken aan veilige evenementen in combinatie met deze workshop gaat voor Frank over de goede samenwerking tussen de organisator (vergunninghouder), publieke en private partijen. Hij voegt eraan toe dat bij een crisis zeker ook de samenwerking tussen de hulpdiensten van belang is. ‘Je zult elkaar altijd nodig hebben.’

Om de samenwerking te bevorderen is het belangrijk dat er, volgens Frank, meer netwerkdagen worden georganiseerd in de veiligheidsregio’s. Hierbij zouden naast organisatoren en hulpdiensten, ook particuliere partijen aanwezig moeten zijn. Congressen waar de partijen samen optrekken om de samenwerking te bevorderen en elkaar beter te leren kennen.

Wie mogen de workshop niet missen?

De workshop is interessant voor organisatoren en hun inhuurpartners op het gebied van veiligheid en gezondheid, maar ook zeker voor gemeenten. Zij moeten namelijk het voortouw nemen in de samenstelling van het CMT. Gelet op de risico’s mogen zij verwachten dat het team een bepaalde samenstelling heeft. Voor operationele medewerkers van de hulpdiensten is deze workshop ook van belang. Het is goed dat zij inzien dat ze welkom zijn én een rol hebben in het coördinatie management team (CMT).

Als bezoeker van de het ESI Jaarcongres ontvang je voor het congres van ons de mogelijkheid je bij verschillende workshops in te schrijven. Vanwege het unieke decor, zijn er maar beperkte plaatsen vrij. Dus wees er snel bij! Geen mogelijkheid om de workshop te volgen? De mobiele commando-unit zal de gehele dag bemand zijn, zodat jij tussendoor en in de pauze een bezoek kan brengen aan deze unieke container.

Meer nieuws ›