Webinar Managen van drukke plaatsen binnen de 1,5 meternorm slaat aan 

Webinar Managen van drukke plaatsen binnen de 1,5 meternorm slaat aan 

Door Harold Salomons, docent Webinar: managen van drukke plaatsen binnen de 1,5 meternorm

Sinds enige tijd biedt het Event Safety Institute een webinar “Managen van drukke plaatsen binnen de 1,5 meternorm”. In dit webinar krijg je in anderhalf uur tijd verdiepende kennis en inzichten aangereikt over crowd management binnen de 1,5 metersamenleving. Als één van de docenten van dit webinar heb ik, samen met mijn collega’s, inmiddels een groot aantal medewerkers van veiligheidsregio’s, gemeenten en overige veiligheidspartners de tools kunnen en mogen aanreiken die nodig zijn in de huidige en toekomstige praktijksituaties rond Covid-19 en social distancing. Ik kan het webinar aan iedereen aanraden! 

Theoretische basis 

Mijn collega’s en ik hebben veel kennis opgebouwd op het gebied van crowd management. Zelf verzorg ik, met veel plezier, het webinar op basis van mijn langjarige ervaring als Commandant Crowd Management bij de nationale politie, aangevuld met masteropleidingen op het gebied van (High-Risk) Policing en Crowd Safety & Risk Analysis. Binnen ESI en CrowdProfessionals verbinden we praktijk altijd met theorie, waardoor onze analyses, plannen en adviezen en opleidingen een meer onderbouwde basis krijgen. We gebruikten in ons werk al veel wetenschappelijke inzichten uit de crowd science en passen de meest actuele theoretische inzichten rond oppervlaktegebruik in de 1,5 metersamenleving nu ook toe. 

Praktijkvoorbeelden 

Als collega’s delen we onderling veel van de inzichten die we in de praktijk opdoen. Zo bouwen we snel een schat aan ervaringen op die we in met elkaar kunnen benutten in projecten en opleidingen. Mijn praktijkervaring met crowd management in de 1,5 metersamenleving haal ik voor een groot deel uit mijn strategische, tactische en operationele betrokkenheid bij het crowd management in steden zoals Den Bosch, Maastricht, Hoofddorp, Alkmaar en Zeist. Het webinar bevat daarmee naast de theoretische achtergrond ook een ruime hoeveelheid voorbeelden uit de praktijk. Waar we in eerdere webinars samen met de deelnemers voordachten over de drukke periode rond Kerst, zullen we, met de huidige ontwikkelingen rond de harde lockdown, in de toekomstige webinars gaan vooruitblikken naar de post-corona herstelfase. Dit is de kracht van het webinar: de inhoudt beweegt mee met de snel veranderende situatie en sluit dus aan bij vragen als:  

  • Welke vorm van crowd management is straks nodig in de heropende winkelgebieden en publiek toegankelijke locaties?  
  • Wat is ervoor nodig om voldoende veiligheid te creëren wanneer de eerste evenementen weer kunnen plaatsvinden?  
  • Hoe beoordeel ik de creatieve plannen van ondernemers en organisatoren? Zijn deze wel in lijn met de maatregelen vanuit de landelijke overheid?  

Door onze intensieve betrokkenheid bij het crowd management rond COVID-19 in vele steden, winkelgebieden en publiek toegankelijke locaties zijn wij in staat om de goede oplossingen uit de echte praktijk te presenteren. Wel hebben we ervaren dat deelnemers aan dit webinar vaak zeer specifieke vragen en dilemma’s meenemen vanuit de eigen regio. Het webinar zal in het jaar 2021 dan ook met een half uur worden verlengd, zodat wij meer tijd hebben om de door deelnemers meegebrachte vraagstukken te behandelen. We hebben inmiddels al verschillende webinars gepland staan in het eerste deel van 2021, maar we kunnen er op korte termijn zeker nog meer verzorgen! 

 

Meer nieuws ›