Vijf basisvoorwaarden voor een veiligheidsnetwerk

Vijf basisvoorwaarden voor een veiligheidsnetwerk

Dion Gudden, CrowdProfessionals

 

Er is nationaal en internationaal veel literatuur bekend over evenementenveiligheid, zelf heb ik onderzoek gedaan naar het ‘’functioneren van veiligheidsnetwerken rondom grootschalige evenementen in Nederland’’. Om de veiligheid rondom grootschalige evenementen in Nederland zo goed mogelijk te waarborgen zijn er ‘’veiligheidsnetwerken’’ opgericht. Veiligheidsnetwerken zijn ‘’een groep actoren die relaties of verbindingen met elkaar hebben met als doel een evenement zo veilig en ordelijk mogelijk te laten verlopen’’ Netwerken zijn effectiever en sterker dan één enkele partner. Deze netwerken bestaat bij voorkeur uit actoren van uiteenlopende disciplines, enkele voorbeelden zijn verschillende overheidspartijen, openbaar vervoer organisaties, evenementenorganisaties en beveiligingsbedrijven. Een vorm van noodzakelijke publiek – private samenwerking. De veiligheidsnetwerken rondom grootschalige evenementen hebben als doel om gezamenlijk de veiligheid van een evenement te waarborgen. Als een veiligheidsnetwerk optimaal wil functioneren, dan zijn er vijf voorwaarden voor het netwerk.

Er zijn verschillende praktijkvoorbeelden in Nederland waarbij het veiligheidsnetwerk een negatieve invloed op het beheer van een evenement heeft gehad, bijvoorbeeld Veronica Sunset Grooves in Hoek van Holland en Project X in Haren. De reden voor deze ‘’falende’’ veiligheidsnetwerken zijn allemaal terug te leiden tot de basis. In de gehele cyclus rondom het evenement( van voorbereiding tot evaluatie) ontbraken er een aantal basisvoorwaarden voor een optimaal functionerend netwerk. Deze lijken wellicht vanzelfsprekend maar zijn wel degelijk de basis voor het optimaal functioneren van het netwerk en dus moeten zij in de voorfase goed ontworpen worden.

  1. Het is ten eerste van belang om de gemeenschappelijke netwerkdoelen op te stellen en vervolgens de methoden en plannen te definiëren om deze te behalen. Over het algemeen zijn de netwerkdoelen van een veiligheidsnetwerk vergelijkbaar; een veilig en ordelijk verloop van een evenement;
  2. Ten tweede en tevens de meest belangrijke factor voor het behalen van de gemeenschappelijke netwerkdoelen is de (bereidheid tot) samenwerking tussen de netwerkpartners;
  3. Vanuit deze samenwerking vloeit een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden voort. Elke netwerkpartner dient zijn eigen taken en verantwoordelijkheden te hebben en te kennen;
  4. Ten vierde zijn duidelijke communicatielijnen in een netwerk van belang. Dit is zowel in de voorbereiding als tijdens de beheersing van het evenement cruciaal;
  5. Tot slot is minder bureaucratie in een netwerk belangrijk om de veiligheid van evenement te kunnen waarborgen.

Het voelt vaak nog wat onwennig om werkelijk integraal te werken, informatie te delen en vooraf uitgebreid gemeenschappelijk te kijken naar taken en bevoegdheden.

Deze vijf basisvoorwaarden geven geen garantie dat een evenement veilig verloopt of dat een veiligheidsnetwerk optimaal functioneert. Een netwerk wordt door veel meer factoren beïnvloed. Voordat een veiligheidsnetwerk wordt opgericht dient er een netwerkproces uitgevoerd te worden

waarin de juiste netwerkstrategie wordt gekozen, er een structuur wordt opgezet en de juiste partners bij het netwerk worden gekozen. Met name de personen die de partners vertegenwoordigen zijn van groot belang in een veiligheidsnetwerk. Het feit dat netwerkpartners elkaar kennen van eerdere veiligheidsnetwerken en overeenkomsten vertonen op het gebied van achtergronden en ervaringen, levert uiteindelijk een belangrijke bijdrage aan een veilig en ordelijk verloop van een evenement. Helaas blijkt in de praktijk dat kwaliteit deels ook aan mensen hangt; opleiding, training en oefening dragen bij aan gemeenschappelijke kwaliteit en inzicht. Dit inzicht in elkaars organisatie en werkveld en het respect voor beperkingen vormen daarbij vaak een onderbelicht risico. Omdat er in de aannames (“wat kan ik wanneer van de ander verwachten”) nogal eens onterechte verwachtingen spelen. Als de preparatie niet voldoende uitgediept wordt komen de leemten in het netwerk pas aan de oppervlakte als de calamiteit zich voordoet. Dat is vanzelfsprekend te laat.

Geven deze vijf voorwaarden de garantie dat een evenement veilig verloopt en dat een veiligheidsnetwerk optimaal functioneert? Nee. Er zijn nog veel meer factoren die een veiligheidsnetwerk kunnen beïnvloeden. Het is wel zeker dat de vijf voorwaarden bijdragen aan de veiligheid van een evenement en het positief functioneren van een veiligheidsnetwerk. Zorg voor een stevige basis en optimaliseer vanuit daar een veiligheidsnetwerk.

Heb je vragen of meer informatie nodig? Neem gerust contact op!

Meer nieuws ›