Versoepeling lockdown fase 3: terugkeer van het toerisme

Versoepeling lockdown fase 3: terugkeer van het toerisme

Steden, dorpskernen en populaire recreatiegebieden zijn sinds de versoepeling van de Lockdown bezig met het reguleren van bezoekersstromen binnen de anderhalvemeternorm. Na de eerste fase van terugkeer van bewoners en winkelend publiek op straat en de tweede fase van heropening van de horeca, komt nu fase 3: de terugkeer van het toerisme. Voor een veilige terugkeer van toerisme is er op veel plaatsen nog wel werk aan de winkel! 

Stel, je bent verantwoordelijk voor economie en recreatie in een kleine plaats die jaarlijks veel toeristen trekt. Tot nu toe viel het allemaal nog redelijk mee qua drukte. Er zijn om die reden maar beperkt maatregelen genomen zoals die, zoals in de media te lezen was, in andere steden wel gelden: bij jullie geen afsluitingen van straten, geen eenrichtingsroutes voor voetgangers, geen city hosts, geen publiekscampagne om mensen te overtuigen van het belang van afstand houden. Natuurlijk zijn er waarschuwingsborden op de toegangsroutes tot het centrum en in het horecagebied geplaatst om mensen te herinneren aan het afstand houden, maar dat is het dan ook wel. In de media wordt al gespeculeerd over afbouw van de coronamaatregelen en om je heen merk je een afnemende bereidheid om er strikt mee om te gaan. Moet je er dan nu nog meer mee?

Jazeker! Wat je er zelf ook van vindt, je zult ermee aan de slag moeten gaan. En snel. Want a) corona is nog niet weg, b) je kunt als gemeente of exploitant van een recreatiegebied niet speculeren op een afname van maatregelen zolang de rijksoverheid deze nog nodig acht en c) de drukte zal juist in jouw gebied de komende tijd mogelijk snel gaan toenemen, tot het punt dat je misschien wel de grip verliest. Als je niets zou doen in ieder geval.

De praktijk

Eén van de gemeenten die wij momenteel ondersteunen werd in het weekend van 8 juni verrast door het grote aantal dagjesmensen. Ze werkten wel al met ondernemers aan een aanpak, maar hadden niet voorzien dat juist dat weekend zo druk zou worden. Verschillende parkeerterreinen waren ouderwets vol en de drukte op straat maakte duidelijk dat voldoende afstand houden niet meer mogelijk was. Dit moest snel anders!

Inmiddels werken we met deze gemeente een heel maatregelenpakket uit met scenario’s groen, oranje en rood. Bij ieder scenario horen bepaalde triggers en een pakket aan maatregelen. Sommige waren tot voor kort onbespreekbaar maar worden inmiddels als noodzakelijk gezien.

Vele gemeenten hielden eenzelfde ‘schrikreactie’ over aan Hemelvaartsdag 2020, toen het met het prachtige weer ook opeens weer superdruk was op veel stranden en in parken. Dat was toen eenmalig, maar de zomer moet nog komen.

Crowd management uit economisch belang

Je zou kunnen denken: dit is weer zo’n vanuit veiligheid ingestoken verhaal, waar de lokale ondernemers alleen maar last van hebben. Dan vergis je je. Want meer dan ooit staat crowd management – en in het verlengde ook het mobiliteitsmanagement in de regio – ten dienste van economie én veiligheid. Toeristen kunnen bijvoorbeeld nog best huiverig zijn om te komen. Verwelkom ze weer hartelijk en laat duidelijk zien dat je het onder controle hebt! Als je buitenlandse toeristen ontvangt, denk er dan aan dat zij in hun land een ander pakket aan maatregelen gewend zijn. Speel daar op een vriendelijk manier op in, leg uit wat de spelregels in ons land zijn, en doe dit waar nodig ook in hun eigen taal! Breng in kaart hoeveel toeristen en dagjesmensen je nog kunt ontvangen, zodat je er proactief op kunt sturen en voorkomt dat bezoekers bij aankomst moeten worden weggestuurd! Dat maakt je gastvrij en geeft jouw bezoekers het vertrouwen dat je het daadwerkelijk onder controle hebt.

Uitdagingen fase 3

Voor de fase van terugkerend toerisme gelden voor een deel dezelfde typen kwesties als in fase 1 en 2, maar gelden er ook nieuwe uitdagingen. Hoe spreid je bijvoorbeeld instromend toerisme optimaal over de regio? Hoe bereik je toeristen effectief, zodat zij vooraf al weten wat de mogelijkheden en beperkingen in jouw gebied zijn?

Van alle kanten worden er gelukkig hulpmiddelen aangeboden om bezoekersstromen te reguleren. De handreiking ‘Reguleren van drukte in de openbare ruimte’ die wij schreven voor de VNG, geeft enige houvast om te bepalen waar je over dient na te denken. De website www.maaksamenruimte.nl geeft nuttige links naar goede voorbeelden.

Webinar ‘Yes, we’re open’

Op donderdag 2 juli verzorg ik met Bastiaan Overeem van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen NBTC (ook bekend van holland.com) tijdens het webinar ‘Yes, we’re open” een interactieve sessie over crowd management in de anderhalvemetersamenleving. Ben jij normaal betrokken bij city marketing, economie, toerisme of recreatie en lijkt crowd management tot nu toe een ver-van-je-bed-show? Laat je dan verrassen door de voorbeelden die je inspireren en houvast geven! Dan kunnen we samen ook de veilige terugkeer van toerisme tijdens corona in goede banen leiden!

Het webinar wordt georganiseerd door Platform De Nieuwe Winkelstraat en duurt van 10:00u – 11:30u. Klik hier voor de link naar het webinar

ESI en CrowdProfessionals deden al veel ervaring op met crowd management binnen de anderhalve meter. Voor toeristische trekpleisters stelden wij een plan van aanpak op met concrete tips voor het bezoekersmanagement. Wil je deze ontvangen, stuur ons dan een e-mail!

Meer nieuws ›